ดูวิธีป้องกันการติดเชื้อทั้ง Covid 19 และโรคที่ติดต่อทางอากาศอื่นๆ เราต้องช่วยกันลดการแพร่เชื้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *