ดูที่กราฟ

ดูที่กราฟ การระบาดในประเทศไทยระลอกสามสายพันธุ์เดลต้าขึ้นเร็ว ลงช้าแต่สถานการณ์ยังดีกว่าหลายประเทศในอาเซียน ทั้งบรูไน กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียตนาม สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือการฉีดวัคซีนซึ่งสัดส่วนในประเทศไทยยังค่อนข้างน้อย หากต้องการเปิดประเทศให้เร็วขึ้น เรื่องการระดมฉีดวัคซีนจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญ อาจต้องเหนื่อยหน่อยกับกระแสการต่อต้านการฉีดวัคซีนทั้งในภาพรวมและกับวัคซีนบางชนิดในคนบางกลุ่ม บางพื้นที่ ในประเทศเสรีอย่างประเทศไทยจึงต้องเห็นใจกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *