ดาโต๊ะ ออกญา ดร.ออสมัน ฮัสซัน รัฐมนตรีอาวุโส ราชอาณาจักรกัมพูชา

ผมพบท่านวันนี้ในงาน 2023 Global Muslim Business Forum (GMBF) ที่ศูนย์ประชุมบอร์เนียว (Borneo Convention Centre) เมืองกูชิง ซาราวัก ท่านเป็นเพื่อนที่ดีของพวกเราคนไทย ได้รับเชิญมางานเปิด GMBF ท่านบอกผมว่าคืนวานในงานกาล่าดินเนอร์ GMBF ได้คุยกับดาโต๊ะ สรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และนายมารุฟ อามิน รองประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่เดินทางมาร่วมงาน มีหลายกิจกรรมที่กัมพูชาจะร่วมงานกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย วันนี้ท่านมีนัดหมายที่จะพบกับประธานสภาของมาเลเซีย และรัฐมนตรีบางท่านเป็นความฉลาดของรัฐบาลกัมพูชาที่ตั้งผู้นำมุสลิมในประเทศหนึ่งคนให้ทำหน้าที่เสมือนผู้แทนของประเทศและรัฐบาลทำหน้าที่เจรจาประเด็นธุรกิจและการเมืองกับผู้แทนประเทศมุสลิม ผมจึงได้เจอดาโต๊ะออสมัน ฮัสซัน ในงานต่างๆของประเทศมุสลิม กระทั่งกลายเป็นคนกันเองไปแล้ว #ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #ออสมันฮัสซัน, #osmanhassan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *