ดร.สุรินทร์ที่รักและรำลึกถึง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาคือวันครบรอบ 5 ปีการจากไปของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ พวกเราในทุกสำนักงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) เจองานด่วนเรื่องโครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) จึงร่วมกันทำจนแล้วเสร็จ 5 โครงการ ไม่เหลือเวลามานั่งพูดคุยกันเรื่อง ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ถึงวันวาน 1 ธันวาคม 2565 นั่นแหละพอมีเวลาจึงเชิญบรรดาผู้สนิทชิดเชื้อกับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ มานั่งคุยกันเพื่อย้อนรำลึกถึงคนที่พวกเรารักและเคารพ ให้คนรุ่นหลังของ ศวฮ.ได้รับรู้คนเราเมื่อมีชีวิตอยู่มีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งดีๆมากมาย เมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว คนรุ่นหลังยังจดจำและรำลึกถึง ความตายของหลายคนจึงยิ่งใหญ่กว่าขุนเขา สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นนักการเมืองมีสังกัด อาจเป็นจุดอ่อนของท่านในสังคมที่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในทางการเมือง สิ่งที่ท่านพยายามทำทั้งกล่าวเตือนพวกเราอยู่บ่อยคือใช้ผลงานและการกระทำให้แสดงถึงความไม่มีฝักไม่มีฝ่าย ไม่มีพรรคการเมือง ไม่มีความเป็นมุสลิม หรือความเป็นคนปักษ์ใต้ โดยต้องสร้างผลงานให้กับสังคมในภาพรวม คนสนิทชิดเชื้อที่ได้เชิญชวนกันมาร่วมรำลึกถึง ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ คือคุณสมพล รัตนาภิบาล อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมระดับ 10 คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) ผศ.ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศมศ.) คุณมนัส สืบสันติกุล อดีตหัวหน้างานการเงิน ครัวการบินไทย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผอ.ศวฮ.สนง.ปัตตานี นอกนั้นเป็นบุคลากรของ ศวฮ.จากทุกสำนักงาน เสียดายที่ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผอ.สมฮท.ติดราชการมาร่วมด้วยไม่ได้ ทำให้ขาดเรื่องราวดีๆไปพอสมควรย้อนกลับไปใน พ.ศ.2561 ศวฮ.เปิด “ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” โดยเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศไทยถึงสองท่านคือคุณชวน หลีกภัย และ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานในพิธีเปิด เหตุที่ใช้ชื่อ ดร.สุรินทร์ เนื่องจากหากย้อนเวลากลับไป 20 ปี ท่านแนะนำและกระตุ้นให้ผมเขียนโครงการเสนอของบประมาณจากรัฐบาลจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านฮาลาลเพราะเห็นผมต่อสู้เรื่องนี้มานาน เขียนโครงการไปหลายชิ้นแม้ไม่ประสบความสำเร็จทว่าช่วยสร้างวิธีคิดวิธีทำงานให้กับผมกระทั่งเกิดประสบการณ์ด้านงบประมาณกับภาคราชการทำให้ในที่สุด ศวฮ.ถือกำเนิดขึ้นได้ บุญคุณที่ไม่เคยลืมสำหรับผู้ใหญ่สองท่านซึ่ง ศวฮ.นำชื่อไปตั้งเป็นชื่อห้องปฏิบัติการสองห้องของศวฮ.นั่นคือ “วันมูหะมัดนอร์ มะทา” และ “สุรินทร์ พิศสุวรรณ” ซึ่งรังสรรค์ผลงานมากมายให้กับสังคมจนทุกวันนี้ #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #ดรสุรินทร์พิศสุวรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *