ดร.วินัย ดะห์ลัน ให้การบรรยายเศรษฐกิจฮาลาลในงาน The 7th AIFC ; อินโดนีเซีย

ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.45 – 12.00 น. ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) เข้าร่วมงานผ่านออนไลน์ the 7th Annual Islamic Finance Conference: ‘Islamic Finance Role for Tackling Global Uncertainty Through Sustainable and Inclusive Halal Economy and Structural Reform’ หรือการประชุมประจำปีด้านการเงินอิสลาม ครั้งที่ 7 จัดขึ้นที่จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดย กระทรวงการคลังสาธารณรัฐอินโดนีเซียงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ในเรื่องบทบาทการเงินอิสลามในการแก้ปัญหาความผันแปรของโลกผ่านเศรษฐกิจฮาลาล โดย ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้ให้การบรรยายในหัวข้อ “Challenges and Opportunities in Halal Industry: Halal Value Chain” ความท้าทายและโอกาสในอุตสาหกรรมฮาลาล ซึ่งที่ประชุมเล็งเห็นว่าประเทศไทยคือผู้นำในด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ดร.วินัย จึงได้ให้ความรู้ผ่านการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อนำเสนอในตลาดมุสลิม โดยยกตัวอย่างนวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่นที่ใช้แนวทางศาสดาในอิสลาม พัฒนาผลิตภัณฑ์เทียนดำเคลือบด้วยใยพรีไบโอติกส์เพื่อความสะดวกในการบริโภคและอาจเป็นที่นิยมในโลกมุสลิมในอนาคต นอกจากนี้ ยังนำเสนอในเรื่องของ ฮาลาลบล็อกเชน ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พัฒนา โดยมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2562ภายในงาน ยังมีการบรรยายในหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย อาทิ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับมุสลิม การสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมฮาลาล การปรับบทบาทของโรงเรียนประจำในชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฮาลาล การใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการขยายธุรกิจของธนาคารอิสลามอินโดนีเซีย เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการด้านธุรกิจธนาคารอิสลามของอินโดนีเซียในอุตสาหกรรมฮาลาล ฯลฯ#ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #aifcindonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *