ญี่ปุ่นมุ่งบริการฮาลาลและมุสลิม

รัฐบาลญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมุสลิมมานานนับสิบปี โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี 2020 ช่วงโตเกียวโอลิมปิก ญี่ปุ่นจะรับนักท่องเที่ยวได้ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวมุสลิม 20% หรือ 4 ล้านคน ญี่ปุ่นเริ่มด้วยการยกเว้นวีซ่าให้กับหลายประเทศ ทำประชาสัมพันธ์แระเทศกันยกใหญ่ สนับสนุนกิจกรรมฮาลาลในประเทศ ได้ผลเกินคาด ภายในปี 2019 ญี่ปุ่นรับนักท่องเที่ยวต่อปีเกิน 25 ล้านคนไปแล้ว คาดว่าเป็นมุสลิมเกิน 5 ล้านคน

มาวันนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดบริการ “ห้องละหมาด” ตามที่พักริมทางหลวงแผ่นดินทั่วประเทศ R&R รวมทั้งจัดอาหารฮาลาลให้บริการทุกแห่งโดย
เปิดทั้งหมดแล้วเมื่อ 21 มกราคม 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *