ช่วยกันดูแลลาโง่อย่าให้วิ่งเพ่นพ่านในสนามรบ

อิสป (Aesop) เป็นชาวกรีกโบราณเกิดเมื่อ 600 ปีก่อนคริสตกาลแต่งนิทานเป็นสุภาษิตสอนใจไว้นับร้อยเรื่อง หนึ่งในนั้นคือลาโง่ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของลาในยุคต่อมาหมายถึงคนโง่ มีคำอยู่คำหนึ่งในภาษาอังกฤษเรียกลาว่า Ass ลาโง่ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Jackass ซึ่งเป็นสำนวนหมายถึงคนโง่ ปัญญาอ่อน คนที่เข้าใจอะไรได้ยาก ในสถานการณ์สงครามโควิด-19 ที่ได้เปลี่ยนโลกให้กลายเป็นสนามรบขนาดใหญ่ระหว่างมนุษย์กับไวรัสโคโรน่าเวลานี้ กล่าวกันมากขึ้นว่าในทุกสังคมมีคนจำนวนหนึ่งประพฤติตนเป็น Jackass หากไม่ต้องการพ่ายแพ้ในสงครามโควิด-19 ครั้งใหญ่ต้องหาทางควบคุมคนกลุ่มนี้ไว้ กลายเป็นอย่างนั้น

ลองดูสนามรบในประเทศไทย ต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิด-19 เวลานี้น่าห่วงอย่างยิ่ง ฝ่ายแพทย์ซึ่งเป็นเสมือนทหารในแนวหน้าพยายามทุกวิถีทางที่จะกดกราฟการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยลง เพื่อให้ศักยภาพด้านสาธารณสุขของประเทศรองรับไหว ใช้หลายมาตรการผ่านรัฐบาลรวมไปถึงการกำหนดเคอฟิว แต่ความชันของกราฟยังกดลงได้ไม่ง่าย ยังมีคนไทยจำนวนหนึ่งขาดความเข้าใจ ไม่ให้ความร่วมมือ ยังประพฤติตนเป็น Jackass ในยามวิกฤติ คิดจะทำอะไรก็ทำ ยังคงวิ่งห้อสนุกสนานอยู่ในสนามรบที่เต็มไปด้วยกับระเบิด ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนส่วนใหญ่

คนเหล่านี้ไม่กักตนเอง ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่กักกันตัว ไม่หยุดกิจกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งของตนเองและกลุ่มของตนเอง ยังรักสนุกจับกลุ่มดื่มเหล้า เที่ยวเฮฮา ไม่รับฟังใครทั้งสิ้น ขณะที่เจ้าหน้าที่บางคนก็ไม่เด็ดขาดกับกฎระเบียบ บางคนขาดความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง ประชาชนจำนวนหนึ่งยังคงปกป้องคนทำผิดเหล่านั้น หากเป็นเช่นนี้ ถึงคนส่วนใหญ่จะเสียสละ แต่คนส่วนน้อยที่เป็นเสมือนลาโง่จะกลายเป็นผู้ชักพาประเทศไทยให้ไถลลงไปในสถานการณ์วิกฤติเช่นที่เกิดขึ้นในอิตาลี สเปน และสหรัฐอเมริกา สังคมเราจะเต็มไปด้วยผู้ติดเชื้อที่ติดทั้งทางตรงและทางอ้อมจากลาโง่เหล่านั้น ประเทศไทยจะไม่เหลือกำลังคนและเครื่องมือดูแลผู้ป่วย

ทั้งสามประเทศข้างต้นยังมีเศรษฐกิจที่พอรับไหว แต่ประเทศไทยไม่ใช่เช่นนั้น เราไม่ได้รุ่มรวย เข้มแข็งดังประเทศของเขา ประเทศของเรา สังคมของเราอาจถึงขั้น “ล่มสลาย” (Collapse) ไม่ใช่เพียง “ล้มละลาย” (Bankrupt) ดังนั้นสำคัญที่สุดสำหรับพวกเราที่ยังไม่ป่วยในเวลานี้คือ “ห้ามป่วย” ต้องช่วยดูแลรักษาคนใกล้ชิดรอบตัวไม่ให้ป่วย ช่วยกันตักเตือนห้ามปรามบรรดาลาโง่ บอกไปว่าหากเขาไม่คิดถึงตนเองก็ขอให้คิดถึงคนที่ตนเองรัก คิดถึงสังคม คิดถึงประเทศชาติบ้าง ขอกันแค่นั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *