ชี้แจงเรื่อง face shielding

มีความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างสองฝ่ายเรื่องการทำหน้ากากบังหน้าหรือ face shielding ฝ่ายหนึ่งกล่าวว่าทำ face shielding อาจไม่ต้องปิดหน้ากากอนามัย face masking อีกต่อไป อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นแพทย์เช่นเดียวกัน บอกว่าการสวมใส่หน้ากากอนามัยยังจำเป็นเสมอ ฝ่ายแรกออกมาก่อน ฝ่ายหลังออกมาแก้

ผมขอเปลี่ยนตามฝ่ายหลังเนื่องจากปลอดภัยมากกว่ามาก เอาเป็นว่าถึงสวม face shield ก็ยังต้องสวม face mask

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *