“ชา” จากวัฒนธรรมสู่สุขภาพ ตอนที่ 10

คราวนี้ลองไปดูวิธีการเลือกใบชากันบ้าง การดื่มชาให้ได้รสชาติของใบชาตามวิธีการดื่มชาแบบจีนนั้น การเลือกใบชานับเป็นเรื่องสำคัญ โดยต้องพิจารณาระดับความแห้งของใบและความสดของใบเป็นหลัก การบดใบชาให้เป็นผงละเอียดได้นั้นใบชาต้องแห้งมากพอควร ใบชาที่ยังไม่แห้งหากนำไปบดใบชาจะฉีกขาดโดยไม่กลายเป็นผง หากแห้งไม่มากพอเมื่อนำไปบดจะได้ผงชาที่เป็นชิ้นมากกว่าที่จะเป็นผง นอกจากนี้ใบชาที่เก่าเก็บจะสูญเสียคุณค่าไปมาก หากจะดื่มชาให้ได้ประโยชน์จริงๆจึงต้องพิจารณาเรื่องความสดของใบชาด้วย โดยให้สังเกตว่าชาเก่าที่มีอายุเกินปีมักจะเริ่มเกาะตัวกัน หรือมีกลิ่นที่แปลกออกไป การดื่มชาเพื่อสุขภาพจึงควรแนะนำให้เลือกชาประเภทที่เป็นชาผงหรือชาใบ

ส่วนชาที่อยู่ในประเภทชาซองพิสูจน์ความสดของใบชาได้ยากจึงต้องเลือกชาซองให้ถี่ถ้วนสักหน่อย ส่วนการดื่มชาเพื่อสุขภาพนั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่ทั่วไป อาจจะดื่มชาประมาณ 12 กรัมของใบชาต่อวันหรือดื่ม 3-4 ครั้งต่อวัน หากเป็นคนที่ทำงานหนักใช้พลังงานมากอาจจะต้องเพิ่มใบชาเป็น 20 กรัม หรือดื่ม 4-5 ครั้งต่อวัน ส่วนหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตรและเด็ก ไม่แนะนำให้ดื่มชามาก หากคิดจะดื่มชาขอแนะนำให้ดื่มชาอ่อน ปริมาณไม่มากนักเอาเพียงรสชาติก็น่าจะพอ

การเตรียมน้ำชงชา ชาวจีนพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมการดื่มชามาอย่างยาวนาน ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าหากรักจะดื่มชาเพื่อสุขภาพ ประการแรกจะต้องเริ่มจากการรักใบชาก่อน โดยต้องพิถีพิถันในการเลือกซื้อชา โดยต้องพิจารณาจากคุณภาพของใบชาใบชาที่ดีนั้นมีจำหน่ายตามร้านขายใบชาที่มีระดับ ชาประเภทชาซองอาจไม่ให้คุณค่าเท่าที่หวังนัก เมื่อเลือกซื้อใบชามาแล้ว ควรเก็บรักษาให้ดี ไม่ควรเปิดทิ้งไว้ในอากาศให้สัมผัสกับอ็อกซิเจนและความชื้นมากนัก ควรเก็บใบชาใส่ขวดปิดฝาให้สนิทและรีบชงดื่มตั้งแต่ใบชายังสดอยู่ อย่าเก็บใบชาไว้นานจนเกินไปเพราะคุณค่าของใบชาจะค่อยๆลดลง

ประการที่สองคือคุณภาพของน้ำที่ใช้ต้มชา ต้องไม่ใช้น้ำกระด้างควรใช้น้ำที่อ่อนที่สุด หากใช้น้ำกระด้างมาก ชาที่ปรุงได้จะขุ่นและฝาด เนื่องจากสารแทนนินในชาทำปฏิกิริยากับเกลือที่เจือปนในน้ำทำให้เสียรสชาติไปค่อนข้างมาก ประการที่สามคืออุณหภูมิของน้ำ การต้มชาดำทั่วไปให้ใช้น้ำเดือดหรือที่ความร้อน 100 องศาเซลเซียส ส่วนการปรุงชาเขียวไม่ควรใช้น้ำเดือด แต่ควรใช้น้ำเกือบเดือดคืออุณหภูมิประมาณ 90 องศาเซลเซียสจะทำให้ได้ชาเขียวที่ไม่ฝาดจนเกินไป ประการที่สี่คือปริมาตรของน้ำ การชงชาให้ได้รสชาติที่ดีควรชงในกาน้ำชาหรือป้านชาขนาดไม่โตนัก ใส่ใบชาปริมาณพอเหมาะหรือประมาณ 4 กรัมหรือหนึ่งช้อนชาหรือช้อนชาครึ่งลงในกาหรือป้านแล้วเติมน้ำประมาณ 1-3 ส่วนสี่ของปริมาตรกา #drwinaidahlan#ดรวินัยดะห์ลัน#ชาจากวัฒนธรรมสู่สุขภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *