“ชา” จากวัฒนธรรมสู่สุขภาพ ตอนที่ 15

เรื่องชาเขียวกับชาดำมีการถกกันมากในทางวิชาการ ทุกฝ่ายยอมรับว่าชาเขียวมีประโยชน์ ทว่าไม่เห็นด้วยหากจะกล่าวว่าชาดำไม่มีประโยชน์ ในที่สุดมีรายงานวิจัยกล่าวถึงประโยชน์ของชาดำต่อการป้องกันอ็อกซิเดชั่น โดยพบว่าสารเคมีที่เรียกกันว่าสารพฤกษเคมีหรือไฟโตนิวเทรียนท์ในชาดำหลายตัวมีฤทธิ์ป้องกันอ็อกซิเดชันได้ไม่ต่างจากสารพฤกษเคมีในชาเขียว กระทั่งทำให้นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่าชาดำให้ประโยชน์พอๆกับชาเขียวแต่เรื่องนี้อาจจะต้องรอข้อมูลยืนยันกันอีกหน่อย

นักวิทยาศาสตร์พบว่าคุณสมบัติในการเป็นสารป้องกันมะเร็ง เกิดขึ้นเนื่องจากสารพฤกษเคมีในกลุ่มฟลาโวนอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่มีชื่อเรียกว่า “คะเตชิน” (catechin) ดังได้กล่าวไว้แล้ว สารกลุ่มนี้มีบทบาทในการทำลายอนุมูลอิสระที่ก่อปัญหาต่อเซลล์ ทำให้สามารถป้องกันโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากความเสื่อมเช่น ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง, การเกิดต้อ, ข้ออักเสบ รวมทั้งโรคมะเร็งที่มีสาเหตุมาจากอนุมูลอิสระเข้าไปทำลายเซลล์ ข้อมูลในสัตว์ทดลองพบว่าชาสามารถป้องกันมะเร็งหลอดอาหาร ที่เกิดจากการได้รับสารไนโตรชามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง มีข้อมูลทางระบาดวิทยาสนับสนุนว่า การบริโภคชาดำหรือชาเขียวเป็นประจำป้องกันการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้

ในสัตว์ทดลอง ชาสามารถยับยั้งมะเร็งผิวหนัง มะเร็งปอด กระเพาะ ลำไส้ มีรายงานจากญี่ปุ่นออกมาว่าหญิงญี่ปุ่นที่ดื่มชาเขียวอย่างน้อย 3 ถ้วยต่อวันจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในระยะแรกได้ ข้อมูลวิจัยชิ้นนี้เองที่ทำให้ชาเขียวเป็นที่นิยมของสาวญี่ปุ่นมากขึ้น เพราะหญิงญี่ปุ่นต่างกลัวมะเร็งเต้านมด้วยกันทั้งสิ้น โดยสรุปแล้วคุณสมบัติของสารคะเตชินที่พบในชาเขียวและพบบ้างในชาดำ สามารถต่อต้านการเกิดการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติได้ โดยมีกลไกดังนี้ 1) ยังยั้งสารพิษที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์อย่างผิดปกติ 2) ป้องกันเซลล์จากการทำลายของอนุมูลอิสระ 3) ลดการเสื่อมสลายของดีเอ็นเอซึ่งเป็นสารพันธุกรรม 4) กระตุ้นการทำงานของเอ็นไซม์ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระ

นอกจากชาจะช่วยป้องกันมะเร็งแล้วยังมีข้อมูลอีกว่าชาช่วยป้องกันอาการท้องเสียได้ เนื่องจากชามีสารแทนนิน (tannins) ปริมาณไม่น้อย นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องลดน้ำหนักได้อีก นักวิทยาศาสตร์ชื่อ ดุลโล (Dulloo) และคณะรายงานไว้ในวารสาร American Journal of Clinical Nutrition ค.ศ.1999 ว่าสารสกัดจากชาเขียวช่วยเพิ่มการย่อยสลายไขมันในร่างกายจึงช่วยลดน้ำหนักตัว โดยสารพฤกษเคมีบางตัวที่พบในชาช่วยเร่งการใช้พลังงานได้ เหตุนี้เองที่ทำให้มีการใช้ชาอู่หลงและชาเขียวในการลดความอ้วน อย่างไรก็ตามเรื่องการลดน้ำหนักนี้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันอยู่ เรื่องการใช้ชาเขียวลดน้ำหนักจึงอาจจะต้องฟังหูไว้หูกันหน่อย ไม่อย่างนั้นทั้งชาทั้งกาแฟจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนกันไปหมด #drwinaidahlan#ดรวินัยดะห์ลัน#ชากับสุขภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *