“ชา” จากวัฒนธรรมสู่การเมืองและสุขภาพ ตอนที่ 6

บริษัทชาสองฝ่ายของรัฐสภาและราชวงศ์อังกฤษเกิดความขัดแย้งกันเรื่องการค้า เพื่อเป็นการประนีประนอมกันระหว่างสองฝ่าย รัฐสภาและราชวงศ์อังกฤษมีความเห็นร่วมกันว่าจะรวมสองบริษัทการค้านี้เข้าด้วยกันเกิดเป็นบริษัทอินเดียตะวันออกใหม่ (New East India Company) ใน ค.ศ.1773 สร้างระบบผูกขาดการค้าขายใบชาทำให้ราคาใบชาพุ่งสูงขึ้นมาก กระทั่งสร้างความขัดแย้งระหว่างชาวอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกาเหนือกับทางการอังกฤษขึ้น ความขัดแย้งระหว่างชาวอาณานิคมกับทางการอังกฤษที่มีอยู่เดิมพอสมควรจึงเพิ่มทวีสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากการเพิ่มภาษีใบชานี่เอง ชาที่เป็นรายได้หลักของรัฐบาลอังกฤษในดินแดนอาณานิคมสร้างรายได้ในลักษณะก้าวกระโดดภายใต้การผูกขาดของบริษัทใหม่ ความขัดแย้งระหว่างชาวอาณานิคมกับทางการอังกฤษจึงพุ่งสูงสู่ระดับสูงสุดในชั่วแค่ข้ามปีคือใน ค.ศ.1774 ชาวอาณานิคมกลุ่มหนึ่งบุกปล้นเรือบรรทุกชาของอังกฤษที่บอสตันกลายเป็นตำนานงานเลี้ยงน้ำชาแบบบอสตันหรือ Boston Tea Party ส่งผลให้ทหารอังกฤษดำเนินการปราบปรามชาวอาณานิคมอย่างรุนแรงกลายเป็นสงครามประกาศอิสระภาพของชาวอาณานิคมซี่งสภาคองเกรสอเมริกันแห่งเมืองฟิลาเดลเฟียได้ประกาศอิสระภาพแยกตนเองจากจักรวรรดิอังกฤษเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.1776 การสู้รบดำเนินไปจนกระทั่งถึงปลาย ค.ศ.1783 อังกฤษจึงยินยอมสงบศึกและถ่ายโอนอำนาจการปกครองให้กับชาติที่เกิดขึ้นใหม่ ชาจึงนับเป็นเครื่องดื่มที่มีบทบาทอย่างโดดเด่นในการสร้างชาติสหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านี้การค้าใบชามีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างอำนาจต่อรองให้เกิดขึ้นกับระบบรัฐสภาของอังกฤษ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอังกฤษและสหรัฐอเมริกากลายเป็นรากฐานของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยสองระบบคือประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ชาจึงเป็นสินค้าที่มีบทบาทอย่างสำคัญต่อการพัฒนาการเมืองของโลกอย่างที่ไม่เคยมีสินค้าใดทรงอิทธิพลเช่นนี้มาก่อนอังกฤษเมื่อถอยจากดินแดนอเมริกาในส่วนของสหรัฐอเมริกาแล้วยังคงมีบทบาทอย่างสำคัญในการค้าขายใบชาในเอเชียตะวันออก การขนถ่ายเงินจำนวนมหาศาลจากอังกฤษไปจ่ายเป็นค่าใบชาที่แผ่นดินจีนโดยใช้เวลาคืนทุนยาวนานกว่าจะทำมาค้าขายใบชากระทั่งได้เงินคืนพร้อมกำไร การค้าขายในลักษณะนี้ทำให้รัฐบาลอังกฤษมองเป็นอุปสรรคและเห็นอีกว่าอุปสรรคทางการเงินดังกล่าวมีส่วนในการสร้างความหายนะให้กับทหารอังกฤษมาแล้วในสงครามกับชาวอาณานิคม โดยทางการอังกฤษหาเงินมาจับจ่ายไม่ทันต่อสงครามที่ขยายตัวมากขึ้น เงินในคลังจำนวนมหาศาลถูกนำไปใช้เป็นค่าสินค้าใบชาให้กับทางการจีน รัฐบาลอังกฤษเชื่อว่าอุปสรรคเช่นว่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อังกฤษเพลี่ยงพล้ำในสงคราม เรื่องนี้เองที่ผูกพันนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่ระหว่างอังกฤษกับจีน #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #ชาจากวัฒนธรรมสู่สุขภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *