ชนชาวเติร์กกับพลังและโมเมนตัมที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 70

กีรจิส (Kyrgis) เป็นภาษาเติร์กแปลว่าสี่สิบซึ่งหมายถึงชนเติร์กสี่สิบเผ่าย่อยที่รวมกลุ่มกันต่อต้านอิทธิพลของอุยกูร์ที่เป็นชนเติร์กอีกเผ่าหนึ่ง เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 9 เมื่อเกิดสาธารณรัฐกีรจิสถาน (Kyrgistan) ขึ้นภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ.1991 ธงชาติของกีรจิสถานจึงเป็นรูปดวงอาทิตย์ที่มีรัศมี 40 แฉก เรื่องราวความเป็นมาของประเทศเติร์กแห่งนี้จึงเป็นอย่างนั้นเรื่องราวของกีรจิสถานย้อนหลังกลับไปได้ถึง 3,000 ปี ดินแดนที่ปัจจุบันเป็นประเทศกีรจิสถานเต็มไปด้วยขุนเขาเป็นเส้นทางโบราณของพ่อค้าที่ผ่านเส้นทางสายไหมจากเอเชียกลางเข้าไปยังแผ่นดินจีน ชนเติร์กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้อพยพลงมาจากทางเหนือต้องอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิก็อกเติร์ก จักรวรรดิอุยกูร์ ชนเผ่าฆิตาน (Khitan) บางช่วงกลับมาเป็นอิสระบ้าง กระทั่งศตวรรษที่ 13 จึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของมองโกล หลังจากนั้นยังถูกปกครองจากชนมองโกลเผ่าคาลมิกส์ (Kalmyks) ก่อนจะตกอยู่ภายใต้อาณาจักรแมนจูและชนเติร์กอุสเบก จนกระทั่งเข้าศตวรรษที่ 19 ชนกีรจิสจึงกลายไปเป็นพลเมืองรัสเซียก่อนตกเป็นของโซเวียตกว่าจะมาเป็นชาติอิสระได้ต้องรอจนถึง ค.ศ.1991 ชนเติร์กเชื้อสายกีรจิสแตกต่างจากชนเติร์กกลุ่มอื่นตรงที่มีผิวขาวกว่า ผมออกสีแดง ตาสีเขียว หน้าตาท่าทางเป็นมองโกลผสมยุโรป ชนกลุ่มนี้ใช่ว่าจะเป็นชนภายใต้การปกครองของชนกลุ่มอื่นมาตลอด ช่วงศตวรรษที่ 9 เคยทำสงครามขับไล่รัฐข่านอุยกูร์ออกนอกพื้นที่มาแล้วและตั้งรัฐยืนยงจนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 12 จึงกลับไปอยู่ภายใต้รัฐอื่นอีกครั้งกระทั่งเข้าศตวรรษที่ 13 จึงกลายเป็นรัฐของมองโกลก่อนจะเวียนไปเป็นรัฐภายใต้การปกครองของกลุ่มอื่นจนกระทั่งกลับมาเป็นรัฐอิสระตามที่กล่าวข้างต้นกีรจิสถานเป็นประเทศที่ไม่มีดินแดนติดทะเลล้อมรอบด้วยประเทศคาซักสถานทางเหนือ อุสเบกิสถานทางตะวันตก จีนทางตะวันออก ทาจิกิสถานทางใต้ มีเนื้อที่ 199,951 ตารางกิโลเมตร ประชากรใน ค.ศ.2020 มี 6.6 ล้านคนจำนวนนี้ร้อยละ 73.5 มีเชื้อสายกีรจิส ร้อยละ 14.7 เป็นอุซเบก ร้อยละ 5.5 เป็นรัสเซีย ประชากรร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุนหนี่ ร้อยละ 7 เป็นคริสต์ ส่วนที่เหลือเป็นพุทธ ยิวและศาสนาอื่น มีระดับเศรษฐกิจค่อนข้างยากจนโดยมีรายได้ต่อหัวต่อปีประมาณ 1,300 เหรียญสหรัฐ ในเอเชียกลาง ยากจนเป็นอันดับสองรองลงมาจากประเทศทาจิกิสถาน สถานะการเมืองไม่มั่นคงนัก แม้ขาดพื้นที่ทางการเกษตรเนื่องจากประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงและกันดาร ทว่าประเทศยังมีรายได้หลักจากพืชผลทางการเกษตร นอกเหนือจากนั้นเป็นรายได้จากแร่ทองคำและแรร์เอิร์ทหรือแร่หายาก การปกครองด้วยระบบโซเวียตสร้างปัญหาการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้กับประเทศกีรจิสถานที่เป็นอิสระในเวลานี้ค่อนข้างมากจนกระทั่งปัจจุบัน #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *