ชนชาวเติร์กกับพลังและโมเมนตัมที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 10

อย่างที่เคยบอกคือชนชาวเติร์ก อพยพโยกย้ายจากเอเชียเหนือผ่านไปในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งเอเชียเหนือ เอเชียกลาง ผ่านไปถึงเอเชียตะวันตก รุกไปจนถึงยุโรปตะวันออก ระหว่างทางมีโอกาสผสมปะปนไปกับชนหลายเชื้อสาย ทั้งมองโกล จีน แมนจู เกาหลี เปอร์เซีย แม้กระทั่งอาหรับ เกิดพัฒนาการของชาติพันธุ์โดยมีภาษาพูดร่วมกันคือเติร์ก เรื่องราวการผสมข้ามชาติพันธุ์ผ่านการอพยพโยกย้ายถิ่นเหล่านี้มีในแทบทุกชนชาติ ชนเผ่าไทยโยกย้ายถิ่นมาจากจีน จากทะเลทางใต้ บ้างมาจากตะวันออก ผสมเข้ากับชนพื้นเมืองเดิม พัฒนาเป็นชนชาวไทยหลากเชื้อสายที่มีอัตลักษณ์ร่วมกันคือภาษาพูด เรื่องราวลักษณะนี้เป็นปกติของชุมชนในประวัติศาสตร์เมื่อกล่าวถึงชาวเติร์ก จะเติร์กล้วนหรือเติร์กผสม มีคำอยู่สองคำที่ควรเข้าใจคือ “#เตอร์กิช” (#Turkish) ความหมายคือชาวเติร์กในประเทศตุรกี มีเชื้อสายเติร์กผสมเชื้อสายอื่นในอดีต พูดภาษาเติร์กแบบตุรกี ขณะที่ “#เตอร์กิก” (#Turkic) หมายถึงชาวเติร์กนอกประเทศตุรกี ผสมหลายเผ่าพันธุ์อาศัยกันมากในเอเชียกลาง อิหร่าน จีน รัสเซีย ยุโรป อัฟริกา รวมแล้วชาวเตอร์กิกมีมากกว่าชาวเตอร์กิชเสียด้วยซ้ำ ชาวเติร์กที่ผสมปนเปกับชนเชื้อสายอื่นเหล่านี้ ในอดีตเคยสร้างหรือสร้างอาณาจักรและจักรวรรดิขึ้นหลายแห่ง ในตอนนี้ขอเขียนถึงการขยายตัวของชนชาวเติร์กเมื่อครั้งยังไม่แยกเป็นเตอร์กิชและเตอร์กิก เรียกรวมๆกันว่าเติร์ก ชนกลุ่มนี้แพร่ขยายตัวจากเอเชียตอนบนเหนือประเทศจีนลงมาทางใต้ กระจายตัวไปทางตะวันตกและตะวันออก กระทั่งสร้างชาติ สร้างอาณาจักร รัฐและมณฑลขึ้นมากมายในภายหลังชนชาวเติร์กที่ขยายตัวไปทางตะวันตกสร้างอาณาจักรขึ้นหลายแห่ง เช่น เซียงหนูใน 3 ศตวรรษก่อนคริสตกาลจนถึงศตวรรษที่ 1 ก็อกเติร์กสร้างรัฐข่านเตอร์กิกในคริสต์ศตวรรษที่ 5-8 กลุ่มที่อพยพไปไกลถึงคาบสมุทรบอลข่านในยุโรปยังสร้างรัฐบุลการ์ (Bulgar) ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 ชนเติร์กสร้างรัฐข่านกระโจมสีทอง (Golden Horde) และสีน้ำเงิน (Blue Horde) ขึ้นบริเวณรัสเซียช่วงศตวรรษที่ 8-10 ก่อนจะรวมเข้ากับรัฐข่านมองโกลเมื่อครั้งกองทัพมองโกลกรีฑาทัพเข้าปกครองดินแดนแถบนี้เป็นผลให้รัฐเติร์กรวมเข้ากับรัฐมองโกล ยุคหลังคนเหล่านี้นับตนเองเป็นเติร์กบ้าง มองโกลบ้าง ตัวอย่างเช่น ชนตาตาร์แถบแหลมไครเมีย เป็นชนชาวเติร์กที่บางกลุ่มยังนับตนเองเป็นมองโกลที่พูดภาษาเติร์กใครสนใจเรื่องราวของชนชาวเติร์ก เวลานี้ทาง Netflix นำซีรีส์ตุรกีขนาดยาวเข้ามาฉายซ้ำเรื่อง Ertugrul ว่าด้วยเรื่องราวของหัวหน้าชนเติร์กเผ่าหนึ่งที่ภายหลังหนึ่งในบุตรชายคือผู้สร้างจักรวรรดิ #ออตโตมัน หรือ #อุสมานียะฮฺ อันเกรียงไกรขึ้น ดูภาพยนตร์แล้วจะเข้าใจวิถีชีวิตแบบชนเร่ร่อนที่อพยพกันมาจากเอเชียกลางได้ดี ในภาพยนตร์ ชาวกรีกในอะนาโตเลียบ่นทำนองว่าชนเติร์กเหล่านี้ก่อนหน้านั้นยังต้อนฝูงปศุสัตว์อยู่ในทุ่งหญ้าแถบเอเชียกลางกลับเปลี่ยนสถานะมาเป็นพ่อค้าอยู่ในดินแดนอะนาโตเลียของชนชาวกรีกได้หน้าตาเฉย ดูภาพยนตร์แล้วเข้าใจความเป็นมาของชนชาวเติร์กขึ้นอีกแยะ #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *