ชนชาวเติร์กกับพลังและโมเมนตัมที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 5

ชนชาวเติร์ก ในโลกวันนี้กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ จำนวนมากที่สุดคือเตอร์กิชในประเทศตุรกีและไซปรัสมีอยู่ 75 ล้านคน รองลงมาคืออะเซอร์ไบจานิสในประเทศอาเซอร์ไบจันมีประมาณ 31 ล้านคน อุซเบกในประเทศอุซเบกิสถาน 31 ล้านคน คาซักในประเทศคาซักสถานและจีน 15 ล้านคน อุยกูร์ในประเทศจีน 12 ล้านคน เติร์กเมนในประเทศเติร์กเมนิสถาน 8 ล้านคน ตาตาร์ในรัฐตาตาร์สถานและไครเมีย ประเทศรัสเซีย 7 ล้านคน กีร์จิสในประเทศกีร์จิสถาน 6 ล้านคน บัชกีร์ในรัฐบัชกอโตสถาน ประเทศรัสเซีย 1.7 ล้านคน ชูวาสในรัฐชูวาเชีย ประเทศรัสเซีย 1.5 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายกลุ่มและเผ่าอีกหลายล้านคนกระจายในหลายประเทศ มากกว่าร้อยละ 90 เป็นมุสลิม ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนิกายสุนหนี่ นอกนั้นเป็นชีอะฮฺและนิกายอื่นชนชาวเติร์กกับมองโกลนั้นคนละกลุ่มกัน มีรกรากจากสถานที่เดียวกันทั้งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนเลี้ยงปศุสัตว์ (Nomad) ในทุ่งหญ้าสเต็ปป์เหมือนกัน ต่างเป็นนักรบบนหลังม้า ทั้งในอดีตยังสร้างจักรวรรดิขยายดินแดนไปด้วยกัน บ่อยครั้งจึงยากที่จะแบ่งว่าเป็นเติร์กหรือมองโกล บางครั้งตนเองยังสับสนว่าเป็นเติร์กหรือมองโกลกันแน่ นักประวัติศาสตร์จึงนิยมเรียกรวมว่า “เติร์ก-มองโกล” (Turk-Mongol) อย่างเช่นชาวตาตาร์ในประเทศอุซเบกิสถานหรือในรัฐตาตาร์สถานและไครเมียของรัสเซีย มักนับตนเองเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของมองโกล เมื่อตรวจสอบทางพันธุกรรมพบว่าชนกลุ่มนี้มีเชื้อสายผสมระหว่างเติร์กและมองโกล จอมราชันย์อย่างติมูร์ (Timur) หรือทาเมอร์เลน (Tamerlane) นับตนเองเป็นมองโกลทั้งที่มีเชื้อสายเติร์ก ในประวัติศาสตร์ชนสองเผ่านี้จึงผสมผสานกันผ่านการแต่งงานหรือโดยร่วมสงครามร่วมรบทำให้หลายต่อหลายครั้งแยกไม่ออก นักประวัติศาสตร์บางกลุ่มจึงใช้วิธีจำแนกง่ายๆหากเป็นมุสลิมให้นับเป็นเติร์ก ถ้าไม่ใช่มุสลิมจึงนับเป็นมองโกล แม้ง่ายอย่างนั้นยังใช้เป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้ เพราะชนตาตาร์ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแต่ยังนับตนเองเป็นมองโกล พิจารณาจากรูปร่างหน้าตาในยุคนี้อาจง่ายหน่อยเนื่องจากชนเผ่าเติร์กดูคล้ายชาวยุโรปนั่นคือผิวสีจาง บางคนผมสีทอง ทว่าเมื่อย้อนดูบันทึกประวัติศาสตร์ ชาวอาหรับเขียนไว้ว่าชาวเติร์กรูปร่างหน้าตาเหมือนชาวธิเบตและมองโกล ใบหน้ากว้าง ผิวหยาบ และตาตี่ เมื่อผสมผสานเผ่าพันธุ์กันมากเข้าในวันนี้จึงแทบแยกไม่ออก ไหนเติร์ก ไหนยุโรป ไหนมองโกลศึกษาย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ ชนชาวเติร์กหลายกลุ่มตั้งแต่ก่อนเข้ารับอิสลามเคยรวมกลุ่มกันสร้างอาณาจักรและจักรวรรดิมาแล้ว ใครที่รักชอบเรื่องราวในประวัติศาสตร์คงเคยได้ยินเรื่องราวของ #ชนเชียงหนู (#Xiongnu) และ #ดิงกลิง (#Dingling) มาแล้ว สองชนเผ่านี้เป็นไม้เบื่อไม้เบากับชนชาวจีนมานาน คนจีนเรียกสองชนเผ่ารวมทั้งพวกมองโกลว่าชนนอกด่าน ชนเชียงหนูสร้างอาณาจักรของตนเองใหญ่โตมาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล นอกจากนี้คงเคยได้ยินเรื่องราวของ #อุยกูร์ (#Uighur) และ #ฮั่น (#Hun) ภายใต้การนำของ #อัตติลา (#Attila) ที่รุกไปจนถึงยุโรป หรือแม้แต่จักรวรรดิมองโกลกลุ่ม #โกลเด้นฮอร์ด ชนเหล่านี้ล้วนเป็นชนเติร์ก-มองโกลที่สร้างชื่อระบือลือลั่นกันมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์แล้ว #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *