จุลินทรีย์ในลำไส้สบายดีไหม ต่อไปคงต้องทักทายกันอย่างนั้น

มนุษย์มีจุลินทรีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบคทีเรีย 10,000 สายพันธุ์อาศัยอยู่ในร่างกายในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันต่างฝ่ายต่างให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันกับมนุษย์ จุลินทรีย์เหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ภายในลำไส้ใหญ่ ในอดีตเคยเข้าใจผิดว่าจุลินทรีย์ในร่างกายมนุษย์มีจำนวนเซลล์มากกว่าเซลล์มนุษย์ถึง 10 เท่า ปัจจุบันความเข้าใจเปลี่ยนไปโดยมนุษย์มีเซลล์โดยเฉลี่ย 30 ล้านล้านเซลล์ จุลินทรีย์ในร่างกายมนุษย์ภายหลังขับถ่ายอุจจาระเวลาเช้าไปแล้ว มี 39 ล้านล้านเซลล์ หรือ 1.3 เท่าไม่ใช่ 10 เท่า แม้จุลินทรีย์มีมากมายขนาดนี้แต่มีน้ำหนักเพียง 1-2% ของน้ำหนักร่างกายมนุษย์ เนื่องจากจุลินทรีย์มีเซลล์ขนาดเล็กกว่าเซลล์มนุษย์มากจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ช่วยสร้างภูมิต้านทานทั้งช่วยย่อยกากใยอาหารบางชนิดสร้างสารที่ก่อประโยชน์ ดังนั้นใครอยากมีสุขภาพดี ต้องดูแลสุขภาพของจุลินทรีย์ในร่างกายให้ดีพร้อมกันไปด้วย การทำให้สุขภาพของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารดีสามารถทำได้ด้วยการทำสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดี Jane Shearer ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย Calgary แคนาดา Shrushti Shah และทีมงานทำวิจัยเรื่องจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารตีพิมพ์ในวารสาร FASEB เดือนมีนาคม ค.ศ. 2023 พบว่านักกีฬามีจุลินทรีย์ในลำไส้ทั้งปริมาณและคุณภาพดีกว่าคนทั่วไป ความแตกต่างนี้เป็นผลจากการฝึกร่างกายที่ดี นักกีฬามีรูปร่างดี ไขมันในร่างกายน้อย ปฏิบัติตนตามตารางการรับประทานอาหารและการฝึกอย่างเคร่งครัด ปัจจัยเหล่านี้เองช่วยให้สุขภาพของจุลินทรีย์ดีตามไปด้วยการศึกษาของทีมวิจัยพบว่าการออกกำลังกายระดับปานกลาง (มากกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์) ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์และความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เข้าร่วมการศึกษาที่ออกกำลังกายน้อย การออกกำลังกายมากขึ้นจึงช่วยปรับปรุงสุขภาพของจุลินทรีย์ ทีมวิจัยสรุปเพิ่มเติมด้วยว่าระยะเวลาของการออกกำลังกายมีความสำคัญมากกว่าความเข้มข้นหรือความหนักของการออกกำลังกายในแต่ละครั้ง การออกกำลังกายระดับปานกลางในระยะเวลาที่ไม่สั้นเกินไปให้ผลดีกว่าการออกกำลังกายหนักในระยะเวลาสั้นๆ ยิ่งถ้าควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนได้ด้วยแล้ว สุขภาพของจุลินทรีย์ยิ่งดีมากขึ้นไปอีก ทีมวิจัยสรุปอย่างนั้นคนเราเมื่อเจอะเจอกันชอบทักทายกันเรื่องสุขภาพของกันและกันแถมยังเผื่อแผ่ไปถึงสุขภาพของสามีภรรยา ญาติพี่น้องที่บ้าน คนใกล้ชิด รวมถึงคนที่ทำงาน ดังนั้นเมื่อได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพของจุลินทรีย์ในร่างกายแล้ว ต่อไปหากเจอะเจอกันฝากทักทายเรื่องสุขภาพของจุลินทรีย์ในร่างกายเพิ่มเติมไปด้วย ตกลงทำกันให้ได้ตามนี้ก็แล้วกันนะ #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #จุลินทรีย์ในร่างกาย, #ไมโครไบโอม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *