จุดสีฟ้าจาง

วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1990 (พ.ศ.2533) ยานสำรวจอวกาศ Voyager 1 ขององค์การอวกาศนาซ่าที่ถูกส่งออกไปจากโลกเมื่อ 13 ปีก่อนหน้านั้น เคลื่อนตัวห่างจากโลก 6 ล้านกิโลเมตร มุ่งหน้าออกสู่ห้วงอวกาศลึกนอกระบบสุริยะ ยานหันกล้องกลับมายังโลกเพื่อถ่ายภาพที่กลายเป็นหนึ่งในภาพแห่งความทรงจำ คือ Pale Blue Dot จุดสีฟ้าจาง เป็นภาพอวกาศที่มองจากมุมอันไกลโพ้น โลกกลายเป็นเพียงจุดสีฟ้าจางที่แทบมองไม่เห็น คาร์ล ซาแกน (Carl Sagan) นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ชื่อดังเวลานั้นคือผู้แนะนำให้ยานสำรวจถ่ายภาพนี้ เพื่อเป็นภาพที่เตือนใจมนุษย์ผู้หยิ่งผยองทั้งหลาย รักในการเบียดเบียนผู้อื่น ได้เห็นสัจธรรมว่าทั้งตนเองและโลกของตนเองมีขนาดเล็กจ้อยเพียงใด ด้อยค่าเพียงไหน ในห้วงอวกาศอันเวิ้งว้างไร้ขอบเขตอย่างนั้น #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #palebluedot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *