จีน ชาติที่ก้าวขึ้นท้าทายสหรัฐอเมริกา

VDO นี้ถ่ายทำโดย US CNN เมื่อกว่าสองปีมาแล้ว แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของจีน ชาติที่เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สองและก่อนหน้านั้นเป็นเพียงคนป่วยแห่งเอเชีย ถูกรุกรานซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากชาติตะวันตกและญี่ปุ่น คลิปช่วงสี่นาทีแรกแสดงให้เห็นถึงความล้าหลังและอ่อนแอของจีนในช่วงสงครามที่ถูกระรานจากญี่ปุ่น จากนั้นคลิปนำเสนอพัฒนาการที่ก้าวล้ำของจีน เป็นคลิปที่ช่วยปลุกให้สหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกตื่น ให้รับรู้ว่าจีนมิใช่คนป่วยอีกต่อไปดูคลิป VDO ที่สำนักข่าวใหญ่อย่าง CNN แห่งสหรัฐอเมริกาจัดทำแล้วจึงเข้าใจเหตุแห่งความขัดแย้ง ชิงดีชิงเด่นระหว่างชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีน ชาติที่ลุกขึ้นจากเถ้าถ่านสู่ความรุ่งเรืองสุดขีดในแทบทุกด้าน จีนกำลังลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจจักรวรรดิโรมันใหม่อย่างสหรัฐอเมริกา สำหรับประเทศไทย ในฐานะชาติเล็ก จะจักรวรรดิเก่าหรือจักรวรรดิใหม่ล้วนทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองทั้งสิ้น เราจะอยู่รอดปลอดภัยอย่างไรในสงครามเย็นยุคใหม่ระหว่างสองจักรวรรดิที่ใกล้จะเปลี่ยนเป็นสงครามร้อนยุคโควิด-19https://youtu.be/uLqJQPr9TD4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *