จากดิจิตอลหยวนสู่ดิจิตอลซิลค์โรด

ต้องยอมรับในความจัดจ้านของการนำเสนอเรื่องราวใหม่ๆนั่นคือ The Standards ครั้งนี้เคน นครินทร์ สัมภาษณ์ รศ.ดร.อักษรศรี พาณิชสาส์น แห่งคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. คุยกันเรื่อง Digital Yuan อยู่แท้ๆ อาจารย์พาผู้ฟังแวะเวียนสู่โลกหลังยุคโควิด-19 อาจารย์อักษรศรีเป็นผู้หญิงเก่ง อธิบายเรื่องยากให้ง่าย บอกไว้ว่ายุคต่อไปจะเป็นการแข่งขันด้าน Platform บอกถึงจีนกับ Digital silkroad, Digital lifestyles, Digitalization พูดถึง Digital currency ของไทยที่กำลังใกล้เข้ามาคือ Intanon ที่อาจช่วยเสริมเงินกระดาษ fiat currency คือเงินบาท อยากให้พวกเราลองหาเวลาฟังดู https://youtu.be/YAGoQrDsC9k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *