จากคว้ากถึงกาแลกซีสู่จักรวาล

นักวิทยาศาสตร์ยุคเก่าเข้าใจว่าอะตอมคือมวลที่เล็กที่สุดแล้วชนิดที่ไม่มีอะไรเล็กกว่าอะตอม สุดท้ายก็ไม่ถูกต้องเมื่อพบว่าอิเล็คตรอน ยังเล็กกว่าอะตอมมาก ทั้งในอะตอมยังพบพาร์ติเคิลที่เล็กยิ่งกว่าอิเล็คตรอนเรียกกันว่าคว้าก (Quarks) ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าพาร์ติเคิลเล็กจิ๋วเหล่านี้มีบุคลิกของมวลและพลังงานปนอยู่ด้วยกัน เปลี่ยนกลับไปมาได้ แต่เดิมเคยเข้าใจว่าแม้มวลสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานแต่พลังงานเปลี่ยนกลับมาเป็นมวลไม่ได้ นั่นคือความรู้ในอดีต มาถึงวันนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าพลังงานเปลี่ยนเป็นมวลได้เช่นกัน อันเป็นเหตุผลที่อธิบายกระบวนการสร้างจักรวาลขนาดมหึมาที่เริ่มจากสิ่งที่ไม่มีอยู่หรือมีสภาพเป็นเพียงพลังงานที่แปรเปลี่ยนเป็นมวลระดับคว้ากหรือที่เรียกว่าพาร์ติเคิลฮิกก์ (Higgs particle) บางคนเรียกว่าอนุภาคพระเจ้า ความรู้ใหม่เหล่านี้เองที่ใช้เป็นคำอธิบายทฤษฎีบิ๊กแบง (Big Bang) ว่ากันด้วยเรื่องราวการกำเนิดจักรวาลตามที่เชื่อกันในทุกวันนี้ นักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยเมื่อเรียนรู้มากเข้าจากเดิมเคยมีศาสนากลับกลายเป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าหรืออะเทอิส ทว่าเมื่อเรียนลึกลงถึงเรื่องราวของบิ๊กแบงจึงเปลี่ยนกลับมาเชื่อในพระผู้ทรงสร้างอีกครั้ง เปลี่ยนกลับไปมาไม่ต่างจากการแปรเปลี่ยนระหว่างมวลกับพลังงานในระดับคว้ากสักเท่าไหร่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *