งาน Thailand Halal Assembly 2020 (THA2020) เช้านี้ใกล้เริ่มแล้ว

เช้านี้เวลา 9 น. เปิดงาน THA2020 แบบ Virtual Conference มีผู้ลงทะเบียนออนไลน์เช้านี้จาก 22 ประเทศจำนวน 250 คน คาดว่าทั้งวันจะมีจำนวนใกล้หมื่น งานแบบ Virtual ความจริงเสมือนจะเป็นแนวทางใหม่สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเต็มรูปแบบโดยมืออาชีพ เตรียมรับชมได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *