งาน IMT-GT GMP Expo บาตัม อินโดนีเซีย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ ในงาน IMT-GT GMP Expo และร่วมประชุม IMT-GT ณ โรงแรม Batam Marriott Harbour Bay เมืองบาตัม เกาะบาตัม จังหวัดเรียว สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วันอังคารที่ 26 ถึงศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 โดยผมกับ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ไปร่วมเฉพาะวันที่ 26-28 เท่านั้น ต้องรีบกลับกรุงเทพฯให้ทันวันศุกร์ ส่วนที่งานมี ดร.นัจวา ยานยา สันติวรกุล นางสาวซูไนนี มาหะมะ นายอมีน มะหมัด และนายอาณัติ มะติมุ ดูแลอยู่ ศวฮ.ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการนวัตกรรมฮาลาลและสินค้าในงาน IMT-GT GMT Expo คำ IMT-GT ย่อมาจาก Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle หรือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ส่วน GMP ย่อมาจาก Gebyar Melayu Pesisir ซึ่งเป็นเจ้าภาพงานฝ่ายอินโดนีเซีย แต่ละประเทศจัดบูธนิทรรศการฝ่ายละ 14 บูธ โดย ศวฮ.เชิญผู้ประกอบกอบจากประเทศไทย กว่า 10 ราย ในเครือข่าย ศวฮ.เข้าร่วมออกบูทและแสดงสินค้าในงานดังกล่าวสำหรับวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เป็นวันเปิดงาน มี Mr. H. ANSAR AHMAD. SE. MM ผู้ว่าราชการจังหวัดหมู่เกาะเรียว ประเทศอินโดนีเซียเป็นประธานในพิธี มีการนำเสนอผลงานต่อผู้นำระดับอาวุโส กรอบแผนงาน IMT-GT จากทั้งสามประเทศ ที่เข้าเยี่ยมชมบูท ในส่วนของฝ่ายไทย นอกจากบูธของผู้ประกอบการและ ศวฮ.แล้วยังมีบูธของ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะผู้บริหาร 14 จังหวัดภาคใต้จากกระทรวงมหาดไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วม โดยทุกฝ่ายจากสามประเทศร่วมให้ความสนใจงาน IMT-GT -GMP Expo จัดขึ้นที่เกาะบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย เริ่มวันที่ 26 กันยายน –และจัดต่อไปจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 มีผู้ประกอบการจากทั้ง 3 ประเทศรวมกว่า 60 ราย #ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #imtgt, #batam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *