งาน Congress of Halal Quality ซาราเจโว

ครั้งนี้คือครั้งแรกสำหรับประเทศบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีน่า เคยได้รับเชิญแต่ติดงานจึงมาไม่ได้ มาครั้งนี้เห็นว่าพ้นเลือกตั้งใหญ่ 2566 แล้วจึงตัดสินใจมา ผมเป็นผู้บรรยายหลักของงาน นำเสนอเรื่อง Thailand Diamond Halal Blockchain ซึ่งทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 กันยายน 2562 ให้เป็นผู้พัฒนาอีกคนที่ได้รับเชิญคือ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ กับผลงาน Multiplex DNA Strip Test เพิ่งคว้ารางวัลเหรียญทองมาจากงาน International Invention, Innovation and Technology Exhibition 2023 (ITEX2023) จากมาเลเซียมาหมาดๆ งานที่ซาราเจโวครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2023 จัดที่ Hill Hotel and Resort #ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #dnastrip, #ศวฮ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *