งานเลี้ยงละศีลอดของรัฐบาลกัมพูชา

งานเลี้ยงละศีลอดของรัฐบาลกัมพูชา

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 รัฐบาลกัมพูชาโดยสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรี จัดเลี้ยงละศีลอดเนื่องในวโรกาสเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1440 มีแขกต่างประเทศมากกว่า 50 ประเทศเข้าร่วม รวมแขกทั้งสิ้น 4,750 คน เฉพาะคนไทยมากกว่า 50 คน มากที่สุดคือมาเลเซียซึ่งมีมากกว่าร้อยคน รองลงมาคืออินโดนีเซียและประเทศไทย

งานนี้จัดมาถึงปีนี้ 6 ปีแล้ว เป็นการแสดงการสนับสนุนของรัฐบาลกัมพูชาต่อสังคมมุสลิมในประเทศและนานาชาติ รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายมุสลิมชัดเจน แม้มีมุสลิมในประเทศเพียง 7 แสนคนแต่มีรัฐมนตรีมุสลิม 3 คนนำโดยดาโต๊ะ ออกญาออสมัน ฮัสซัน ข้าราชการระดับปลัดและรองปลัดกระทรวง 8 คน ทั้งกำหนดโควต้าให้มีมุสลิมในหน่วยงานต่างๆ 2 คน

แต่ทุกเรื่องมีทั้งคนสนับสนุนและคนต้านอันเป็นเรื่องปกติ นายกรัฐมนตรีจึงพยายามดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวัง หวังการสนับสนุนจากโลกมุสลิม ขณะเดียวกันก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากคนในประเทศด้วย ข้าราชการระดับสูงของสำนักนายกรัฐมนตรีบอกกับผมอย่างนั้น