งานบริการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนแก่ภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) มิได้มีพันธกิจด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพียงอย่างเดียว ยังได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่อื่นอีกมากมาย ดังเช่น การบริการแก่ภาคอุตสาหกรรมด้านงานวิจัยและวิเคราะห์ โดยหลายครั้งมีภาคอุตสาหกรรมเข้ามาขอความร่วมมือให้ช่วยเหลือด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ปัจจุบัน ศวฮ.มีทีมวิจัยระดับปริญญาเอกที่เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยดังกล่าวทำหน้าที่ให้บริการวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ทีมวิจัยจากบริษัทเวชภัณฑ์ และสารเสริมสำหรับสัตว์จากประเทศบัลแกเรีย ขอเข้าพบทีมวิจัยของ ศวฮ.เพื่อหารือเรื่องการทำวิจัย ด้านการพัฒนาไข่ไก่เสริมสารอาหารพิเศษ มีการใช้เครื่องมือซับซ้อน เช่น LC/MS/MS ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารไฟโตนิวเทรียนท์ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ในประเทศไทย จำเป็นต้องส่งไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยในยุโรป ที่มีการวางมาตรฐาน ISO 17025 ทว่าปัจจุบันห้องปฏิบัติการดังกล่าวปิดการให้บริการ ทางบริษัทเห็นว่า ศวฮ.มีมาตรฐานตามที่กำหนดและมีเครื่องมือวิเคราะห์ดังกล่าว จึงทำหนังสือขอความร่วมมือมาศวฮ.ให้การบริการทางด้านนี้มาแล้วหลายครั้ง ดังเช่น การตรวจสอบสารก่อมะเร็ง PAHs ในน้ำมันพืชพิเศษที่ภาคอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและมะพร้าวส่งออกไปยังตะวันออกกลาง งานตรวจอนุพันธุ์วิตามิน 8 ชนิดแก่ทีมวิจัยภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ งานการตรวจสอบกรดไขมันชนิดต่างๆที่เป็นกลุ่มโอเมก้า 3,6,9,11 ในเลือดของผู้ป่วยที่ใช้บริการคลินิกลดอ้วนของโรงพยาบาลเอกชน ฯลฯการร่วมมือดังกล่าวเป็นประโยชน์ด้านงานพัฒนานวัตกรรมทางอาหารและโภชนาการและงานทางการแพทย์ ซึ่งจำเป็นต่อการผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็นประเทศที่ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #งานพัฒนานวัตกรรมอาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *