งดการละหมาดรวม (ญะมาอะฮฺและญุมอัต)

อิสลามสอนให้ดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น ไม่ก่อภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โลกงานวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกวันนี้ยืนยันแล้วว่าวิธีป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดีที่สุดคือการสร้างระยะห่างระหว่างตนเองกับผู้อื่น (social distancing) ดีกว่านั้นคือหยุดการเคลื่อนย้ายซึ่งหมายถึงการให้ทุกคนอยู่นิ่งที่บ้าน หากต้องการกดการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยซึ่งประเทศไทยเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในหมู่ประเทศอาเซียนให้ลดลง หาไม่แล้วเราอาจมีชะตากรรมไม่ต่างจากอิตาลีและสเปนที่ในวันนี้แทบคุมโรคไม่อยู่แล้ว ต้องปล่อยผู้ชราให้เสียชีวิต

ในวันนี้สำนักจุฬาราชมนตรีมีประกาศให้ทุกมัสยิดงดการละหมาดรวม (ญะมาอะฮฺ) เป็นการชั่วคราว รวมถึงละหมาดวันศุกร์ จึงขอความร่วมมือ ต้องรำลึกเสมอว่าหนึ่งคนติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นจากการสัมผัสด้วยวิธีต่างๆอาจหมายถึงร้อยหรือพันผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจก้าวไปถึงผู้เสียชีวิต

ประเทศของเรามีคลัสเตอร์ (clusters) หรือกลุ่มที่ก่อปัญหาการระบาดของโควิด-19 พอสมควรแล้ว ไม่ว่า คลัสเตอร์สนามมวย คลัสเตอร์สถานบันเทิง คลัสเตอร์การรวมกลุ่มทางศาสนากรณีผู้กลับจากการชุมนุมที่มาเลเซีย ขออย่าเพิ่ม “คลัสเตอร์มัสยิด” ขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งเลย จึงต้องขอความร่วมมือ อย่าเข้าใจว่าป้องกันดีที่สุดแล้ว กรณีสนามมวยคือตัวอย่าง การทำความสะอาด การตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วม การใช้เจลล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย การวางระยะห่าง ทำให้ดีอย่างไรก็พลาดได้ คิดว่าปลอดภัยเมื่อไหร่ก็อันตรายเมื่อนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *