ความเป็นมาของการถือศีลอด

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัดโครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ” และละศีลอด (ครั้งที่3) ณ มัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท ผมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ให้การบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “การถือศีลอดในประวัติศาสตร์และจริยธรรมการบริโภคตามแนวทางซุนนะฮฺ” มีผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยายมากกว่า 160 คนและร่วมละศีลอดมากกว่า 300 คน โดยมาจาก 6 มัสยิด ที่อยู่ละแวกใกล้เคียง พร้อมทั้งอิหม่ามและสัปบุรุษประจำมัสยิด

ศวฮ.กำลังทำโครงการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ SE (Social Enterprises) เริ่มต้นในสามมัสยิด ยกระดับ SME รอบมัสยิดเกิดแนวคิดในการสร้างธุรกิจเพื่อนำผลกำไรเกื้อหนุนงานศาสนาและการศึกษา งาน SE นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานปฏิรูปสังคมที่ผมเป็นกรรมการอยู่ ในวันนี้เกิดเป็นพระราชบัญญัติเรียบร้อยแล้ว