ความเข้าใจเรื่องมะเร็งกับสารต้านอ็อกซิเดชั่น ต้องระวังกันหน่อย

ผู้ป่วยมะเร็งจำนวนไม่น้อยตรวจพบมะเร็งต่อเมื่อโรคเข้าสู่ระยะที่สี่แล้ว เหตุเป็นเพราะระยะที่สี่แสดงอาการโดยเซลล์มะเร็งแพร่ไปยังอวัยวะอื่นจึงตรวจพบได้ง่ายกว่าระยะอื่น ระยะเริ่มแรกของมะเร็งมักตรวจไม่พบโดยเซลล์เริ่มแบ่งตัวผิดปกติแต่มีขนาดเล็กมากทั้งไม่ได้กระจายไปไหน ตรวจพบระยะนี้ดีที่สุดแต่ไม่ง่ายเลย ส่วนระยะที่สองถึงสาม ง่ายหรือไม่ขึ้นกับขนาดของมะเร็ง อาจแพร่ไปยังต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียง มากน้อยขึ้นกับหลายปัจจัย หากตรวจพบระยะนี้ก็มักรักษาได้เพราะมะเร็งยังไม่ได้ไปไหนไกล ส่วนระยะที่สี่คือกระจายตัวออกไปแล้วผู้ป่วยมะเร็งระยะที่สี่ เทคโนโลยีปัจจุบันยังรักษาได้ โดยขึ้นกับว่าการแพร่กระจายเกิดขึ้นกว้างไกลแค่ไหน ไปยังอวัยวะสำคัญหรือเปล่า ในทุกกรณี ความหวังยังมีอยู่ ในการรักษาแนะนำให้เริ่มที่แพทย์แผนปัจจุบันก่อน จะใช้ยาบำบัด เคมีบำบัด รังสีบำบัดหรือการผ่าตัด ขึ้นกับอาการของมะเร็งและความเชี่ยวชาญของแพทย์ ระหว่างการรักษา หากผู้ป่วยต้องการใช้สมาธินั่งวิปัสสนาทำกรรมฐาน สวดมนต์ รวบรวมพลังจิต อ่านดุอาอฺ ละหมาด สามารถทำได้ หลายรายได้ผลด้วยซ้ำ พลังใจพลังจิต พลังความรักยังนับว่าช่วยได้ สภาพจิตใจของผู้ป่วยจึงเป็นเรื่องสำคัญ นักวิชาการจำนวนไม่น้อยเชื่อว่ามะเร็งเป็นผลมาจากอนุมูลอิสระ จึงเชื่อเรื่องการทำลายอนุมูลอิสระเพื่อรักษามะเร็ง เป็นผลให้มีข้อแนะนำเรื่องการรักษาโดยใช้ผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง เรื่องอย่างนี้คงต้องเตือนกันหน่อย ในระยะที่มีการใช้ยาทำลายเซลล์มะเร็ง กลไกของยาส่วนใหญ่ทำงานโดยการสร้างอนุมูลอิสระเพื่อเร่งกลไกการทำลายตนเองของเซลล์มะเร็งที่เรียกว่า apoptosis ทำให้เซลล์มะเร็งตายลงเพื่อไม่แพร่กระจายออกไป การใช้สารต้านอ็อกซิเดชั่นในรูปผลิตภัณฑ์ในระยะนี้อาจมีผลทำลายฤทธิ์ของยา จึงไม่แนะนำให้ใช้สารต้านอ็อกซิเดชั่นหรือสารต้านอนุมูลอิสระในกรณีมะเร็งระยะสุดท้ายหรือระยะที่สี่ดร.เจมส์ ดี.วัตสัน ท่านได้รางวัลโนเบลเรื่องการค้นพบดีเอ็นเอ ปัจจุบันอายุ 93 ปีแล้ว ท่านเขียนบทความไว้ในวารสารออนไลน์ชื่อ Open Biology ในเดือนมกราคม ค.ศ.2013 เตือนไว้ว่าไม่ควรแนะนำให้ใช้สารสกัดประเภทต้านอ็อกซิเดชั่นอย่างเด็ดขาดขณะรักษามะเร็ง วัตสันกังวลเรื่องการทำลายฤทธิ์ของยา หากกินในรูปผลไม้เพราะอร่อย ก็กินไปเถอะ เมื่ออร่อย จิตใจเป็นสุขย่อมเป็นประโยชน์ อย่ากินผลไม้ปริมาณมากเพื่อรักษามะเร็ง นอกจากไม่ได้ผลแล้ว อาจสร้างปัญหาได้อีกต่างหาก จึงต้องระวังไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *