ความเข้าใจผิดเรื่องการแพร่เชื้อโควิด-19 ทางอากาศ

แพร่กันเป็นไวรัลในไลน์เรื่องไวรัสก่อโรคโควิด-19 ว่าเป็น airborne ติดต่อได้ทางอากาศ โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าไวรัสอยู่ในอากาศได้ 8 ชั่วโมง จึงแนะนำกันว่าหากออกนอกบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง สร้างความตื่นกลัวให้กับประชาชนมาก

เรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิด เลขาธิการ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เพื่อกล่าวเตือนเจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์ว่าต้องระวัง ดังนั้นจึงมิใช่คำเตือนสำหรับประชาชนทั่วไป

ในเรื่องนี้ ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน อดีตรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อธิบายไว้ในไลน์กลุ่มนิสิตเก่าวิดยาจุฬารุ่น 2515 ซึ่งสมาชิกจำนวนมากเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีชื่อเสียง หนึ่งในนั้นคือ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศ.เกื้อแจ้งว่าเรื่องนี้มีคำอธิบายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไว้แล้วดังนี้

โควิด-19 จะคล้ายเป็น air-borne ติดต่อทางอากาศได้ต่อเมื่อ

1. มีการใช้ Air-nebulizer หรือเครื่องพ่นยาที่มีการใช้ละอองไอน้ำขนาดเล็กเท่านั้น ซึ่งเครื่องดังกล่าวมีเฉพาะในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ICU คนปกติเดินไปมา จะไม่มีเครื่องนี้ใช้

2. เมื่อไวรัสปลิวมาในอากาศแล้ว สามารถอยู่ได้นานขึ้น ถ้าอุณหภูมิไม่ร้อนเกินไป และมีความชื้นมากพอ

ดังนั้น คำเตือนที่กลายเป็นไวรัลข้างต้นใช้เตือนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใน รพ. ขณะให้ยาทาง nebulizer เท่านั้น ไม่ใช่คำเตือนสำหรับประชาชนทั่วไป

ศ.เกื้อ เน้นด้วยว่าเวลาเผยแพร่ ควรมีหมายเหตุต่อท้ายดังนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *