ความงามบนฟากฟ้า

ไม่นานมานี้มีปรากฎการณ์ “ออโรรา” (Aurora) หรือ “แสงเหนือ” เกิดขึ้นที่เมือง Tromsø ประเทศนอร์เวย์ นับเป็นออโรร่าที่งดงามมากที่สุด ออโรร่าเกิดจากโมเลกุลก๊าซบนชั้นบรรยากาศเกิดปฏิกิริยากับประจุไฟฟ้าที่เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ เกิดการระเบิดกระจายแสงสีต่างๆแผ่ออกมา เห็นได้เมื่อมีความเอียงของแสงอาทิตย์ในระดับพอเหมาะ จึงมักเกิดในฤดูหนาวทางแถบขั้วโลก หากเป็นทางเหนือเรียกว่าแสงเหนือ ถ้าเป็นทางขั้วโลกใต้เรียกว่าแสงใต้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *