คนนอนไม่หลับเสี่ยงต่อการสะสมไขมันรอบอวัยวะ

ไขมันสะสมในร่างกายหลายพื้นที่ แผ่นหลัง แขนขา หรือทั่วร่างกาย เป็นปัญหามากที่สุดคือบริเวณพุง (belly fat) เนื่องจากลึกลงไปในพุงมีอวัยวะภายในต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเพาะ ลำไส้ ตับ ไต ม้าม ไขมันเมื่อสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายมักอยู่ใต้ผิวหนัง (subcutaneous fat) หากเป็นที่พุง โอกาสที่ไขมันจะลุกลามเข้าไปสะสมรอบอวัยวะภายใน (visceral fat) เกิดขึ้นได้ง่าย ไขมันกลุ่มหลังนี้ค่อนข้างแอคทีฟ สลายตัวปลดปล่อยกรดไขมันอิสระออกมาได้ง่าย กรดไขมันเหล่านี้เองที่ก่อปัญหาภาวะอักเสบ นำไปสู่โรคทางเมแทบอลิกต่างๆ จึงจำเป็นต้องระวังการสะสมของไขมันรอบอวัยวะ ทว่าจะห้ามไขมันไม่ให้สะสมรอบอวัยวะได้อย่างไรคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยลดความเสี่ยงต่อการสะสมไขมันรอบอวัยวะได้ คนที่มีพฤติกรรมเฉื่อยชอบนั่งๆนอนๆ เคลื่อนไหวร่างกายน้อยเสี่ยงที่จะมีไขมันสะสมรอบอวัยวะมากกว่าคนกลุ่มอื่น คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เสี่ยงต่อการสะสมไขมันรอบอวัยวะคือคนที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะหรืออาหารที่มีไขมันสูง พลังงานสูง เกลือสูง น้ำตาลสูงอยู่บ่อยครั้งโดยขาดการออกกำลังกาย ไขมันเมื่อสะสมใต้ผิวหนังมากเข้าจึงลุกลามเข้าไปสะสมในช่องท้อง สลายตัวออกมาได้ต่ำ สร้างกรดไขมันอิสระออกมาได้มากทว่ายากที่จะสลายไขมันออกมาสร้างเป็นพลังงานและความร้อน จะเรียกว่าเป็นไขมันดื้อก็คงไม่ผิดไขมันรอบอวัยวะเกี่ยวข้องกับอาหารขยะและพฤติกรรมเฉื่อยตลอดจนการนอนน้อยอย่างไร นัยมา โควัสซิน (Naima Covassin) และทีมงาน แห่งมาโยคลินิก นิวยอร์ค ได้ทำเป็นรายงานวิจัยออกมาตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American College of Cardiology เดือนมีนาคม ค.ศ.2022 โดยศึกษาในคนปกติจำนวน 12 คน ติดตามศึกษาคนกลุ่มนี้นาน 42 วันแบ่งการศึกษาเป็นสองช่วงๆละ 21 วัน วิเคราะห์ค่าทางชีวเคมีต่างๆในเลือด ติดตามศึกษาการสะสมไขมันตามพื้นที่ต่างๆในร่างกายโดยเทคนิค CT scan ดูพฤติกรรมการบริโภค การออกกำลังกาย การนอนหลับอย่างละเอียด ได้ข้อสรุปออกมาน่าสนใจสิ่งที่ทีมงานวิจัยพบคือคนที่มีปัญหาการนอน นอนไม่เต็มอิ่ม นอนน้อย นอนไม่หลับ คนเหล่านี้มักบริโภคอาหารให้พลังงานเพิ่มขึ้น สิ่งที่พบตามมาคือการสะสมไขมันบริเวณรอบอวัยวะเพิ่มขึ้นในลักษณะที่มีความสัมพันธ์กัน โดยน้ำหนักตัวอาจเพิ่มหรือไม่เพิ่มขึ้นก็ได้ ผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับหรือนอนน้อย หากเข้าถึงอาหารได้ง่าย ย่อมเสี่ยงที่จะได้รับอาหารมากขึ้น และร่างกายเสี่ยงต่อการสะสมไขมันรอบอวัยวะซึ่งเป็นกลุ่มไขมันที่ก่อปัญหาต่อสุขภาพนำไปสู่โรคเมแทบอลิกต่างๆ ทีมวิจัยแนะนำว่าการออกกำลังกายช่วยลดปัญหาการนอนไม่หลับ ทั้งช่วยสลายพลังงานจึงช่วยลดการสะสมไขมันรอบอวัยวะได้ แนะนำให้ออกกำลังกายไม่ทำตัวให้เฉื่อย ซึ่งน่าจะปฏิบัติได้ไม่ยาก #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #visceralfat, #นอนไม่หลับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *