คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกาญจนบุรี (กอจ.กาญจนบุรี)

กอจ.กาญจนบุรีคือหนึ่งใน 40 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ปัจจุบันมีคุณเนติพล สกุลชาห์ เป็นประธานกรรมการและเป็นผู้แทน กอจ. ประจำคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ศูนยฺวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) จัดการประชุมยุทธศาสตร์นอกสถานที่นานสองวัน โดยเลือกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสถานที่จัดประชุม ทาง ศวฮ. จึงใช้เป็นโอกาสเยี่ยมเยียนหน่วยงานในพื้นที่ ในการนี้ ผมในฐานะผู้อำนวยการ ศวฮ พร้อมกับ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธ์ุ รองผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศวฮ. เข้าเยี่ยมประธาน กอจ.กาญจนบุรีและกรรมการ ณ สำนักงาน กอจ. ณ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณเนติพล สกุลชาห์ และกรรมการ กอจ. ทั้งสองฝ่ายร่วมหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการอิสลามในงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และงานอื่นๆ ที่จะมีต่อไปในอนาคต #ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #กอจกาญจนบุรี,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *