ข้าวและแป้งขัดสีต่ำลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

ประเทศไทย โรคหัวใจและหลอดเลือดถือเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยอันดับต้น ขณะที่ในสหรัฐอเมริกา โรคหัวใจและหลอดเลือดคือปัญหาอันดับหนึ่ง เป็นผลมาจากไขมันในเลือดสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอเลสเตอรอล จากการบริโภคไขมันอิ่มตัวมากเกินไป แป้งหรือคาร์โบไฮเดรตสูงเกินไป แถมด้วยปัจจัยอื่นๆ ฝ่ายสาธารณสุขพยายามหาทางลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งมีหลายวิธีการ วิธีการหนึ่งคือแนะนำโภชนาการ เป็นต้นว่าบริโภคข้าวและแป้งขัดสีต่ำหรือข้าวกล้อง แป้งกล้อง ลดการบริโภคข้าวขาวหรือแป้งขัดสีสูง วารสาร J Nutr เดือนกันยายน ค.ศ.2021 นำผลงานการศึกษาวิจัยที่ทำโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Tuft เมืองบอสตัน รัฐแมสสาชูเส็ตส์ มานำเสนอ เป็นการวิจัยแบบกลุ่มขนาดใหญ่ที่เรียกว่าโคฮอร์ท (Cohort study) ติดตามศึกษาประชากรกลุ่มเดียวโดยใช้ระยะเวลายาวนานหลายปี ทำการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการเป็นช่วงๆ จากนั้นนำมาเปรียบเทียบกันเป็นระยะ ในวงการวิจัยระดับนานาชาติงานการศึกษาแบบโคฮอร์ทที่โด่งดังมากคือ Flamingham cohort study ศึกษาประชากรแทบทั้งเมืองฟลามิงแฮม รัฐแมสสาชูเส็ตส์ แบ่งเป็นชายและหญิง เริ่มศึกษาตั้งแต่ ค.ศ.1948 ใช้ประชากรรวมกันนับแสนคน ระหว่างทางใน ค.ศ.1971 ยังติดตามศึกษาลูกของประชากรกลุ่มแรกอีก เรียกว่า Flamingham Cohort Offspring ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Tuft ใช้อาสาสมัครจาก Flamingham Cohort Offspring จำนวน 4,162 คน ติดตามศึกษาดูพฤติกรรมการบริโภคข้าวสาลีและแป้งสาลีนานสี่ปี กลุ่มแรกบริโภคแป้งจากข้าวสาลีกล้องหรือแป้งที่เตรียมจากข้าวขัดสีต่ำ กลุ่มที่สองบริโภคแป้งจากข้าวสาลีขัดขาว ผลที่ได้หลังจากติดตามศึกษา พบว่าอาสาสมัครที่บริโภคแป้งจากข้าวกล้องมีรอบเอวน้อยกว่ากลุ่มที่บริโภคแป้งจากข้าวขัดขาว หมายถึงผู้บริโภคข้าวกล้องโดยเฉลี่ยอ้วนน้อยกว่ากลุ่มบริโภคข้าวขัดขาว นั่นคือสิ่งที่เห็นกันชัดๆด้วยตาเมื่อศึกษาผลทางชีวเคมีในเลือดพบว่าผู้ที่บริโภคแป้งจากข้าวขัดขาว มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่า ไตรกลีเซอไรด์สูงกว่า เอชดีแอลซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลที่ดีมีค่าต่ำกว่า โดยสรุปคือคนที่นิยมบริโภคข้าวขัดขาวหรือแป้งจากข้าวขัดขาวมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่า ความเสี่ยงลักษณะนี้พบในหญิงมากกว่าชาย เมื่อแนะนำให้อาสาสมัครที่บริโภคแป้งขัดขาวเปลี่ยนมาเป็นแป้งจากข้าวกล้อง หรือจากข้าวที่เรียกว่าข้าวทั้งเมล็ด (Whole grain) พบว่าค่าทางชีวเคมีมีแนวโน้มลดความเสี่ยงลง ทีมวิจัยแนะนำว่าผู้สูงอายุหากประสงค์จะลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือดให้เลือกบริโภคข้าวกล้องหรือแป้งจากข้าวกล้องหรือแป้งขัดสีต่ำหรือแป้งจากข้าวทั้งเมล็ด (whole grains) ซึ่งช่วยลดโรคอ้วนและโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่อนข้างดี #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #โรคหัวใจและหลอดเลือด, #ข้าวกล้องแป้งข้าวกล้องลดโรคหัวใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *