ข่าวใหญ่การปนเปื้อนหมูในลูกชิ้นเนื้อวัว

เมื่อวาน (อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2565) รายการ 108-1009 ออนไลน์ทาง Clubhouse โดยพี่ดำรง พุฒตาล กับคุณหมอแท้จริง ศิริพาณิช นำเสนอเรื่อง “ยุคหมูแพง เหตุใดมุสลิมจึงเดือดร้อน” ตั้งชื่อให้หวือหวาไปอย่างนั้น เนื้อหาจริงเป็นเรื่องการปนเปื้อนเนื้อหมูในลูกชิ้นเนื้อวัวที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ โดยเชิญผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ซึ่งก็คือตัวผมเองไปพูดคุยในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ค้นพบเรื่องดังกล่าวเริ่มต้น ผมชี้แจงความเป็นมาของ ศวฮ.ก่อนว่าเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2546 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล อีกหน้าที่หนึ่งคือปกป้องผู้บริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศไทย ศวฮ.รับงบประมาณสนับสนุนครั้งนั้น 3 ปี ทว่า ศวฮ.มุมานะทำงานตามหน้าที่นี้มาจนถึงปัจจุบันประเด็นการตรวจสอบการปนเปื้อนสิ่งหะรอมหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามแนวทางฮาลาลในผลิตภัณฑ์ จนถึงวันนี้ ศวฮ.ทำการตรวจผลิตภัณฑ์ มากกว่า 130,000 ผลิตภัณฑ์ หากตรวจพบสิ่งไม่ถูกต้อง หากผลิตภัณฑ์มีการรับรองฮาลาล ศวฮ.จะแจ้งให้ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (สกอจ.) ทราบเพื่อพิจารณาถอดถอนการรับรองฮาลาล ซึ่ง ศวฮ.ดำเนินการสำเร็จมาหลายครั้งโดยไม่ให้ตกเป็นข่าว ส่วนในกรณีที่ไม่มีการรับรองฮาลาล ศวฮ. รายงานแก่ภาคราชการที่เกี่ยวข้อง ดังเช่นที่ทำในกรณีเนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อวัวที่เป็นข่าวเมื่อเร็วๆนี้เรื่องการปนเปื้อนครั้งใหม่ที่ว่านี้มีว่าเมื่อเดือนธันวาคม 2564 หัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลของ ศวฮ.ได้รับแจ้งจากผู้บริโภคถึงข้อสงสัยเรื่องการปนเปื้อนเนื้อสุกรในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อยี่ห้อหนึ่ง ทางห้องปฏิบัติการจึงสุ่มตรวจโดยจัดซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากหลายแหล่งเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอสุกรและวัว ปรากฏว่าพบการปนเปื้อนเนื้อสุกรในเนื้อวัวในปริมาณสูง ห้องปฏิบัติการของ ศวฮ.ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025-2017 และ ISO 9001-2015 มั่นใจคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ จึงแจ้งผลให้ทาง สกอจ.ที่เกี่ยวข้องทราบ ทาง สกอจ.และ สกอท.ทำการวิเคราะห์ซ้ำโดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อีกสองแห่ง เมื่อผลการตรวจสอบต้องตรงกัน ทั้ง สกอท. และ สกอท. จึงประกาศถอนการรับรองฮาลาลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทันที กลายเป็นข่าวที่แพร่กระจายออกมาตามที่ทุกคนรับทราบ ส่วนผู้ประกอบการจะแถลงข่าวอย่างไร จะขอการรับรองฮาลาลซ้ำหรือไม่ เป็นเรื่องที่ สกอจ.และ สกอท.ต้องบริหารจัดการกับทางผู้ประกอบการ ศวฮ.ได้ทำหน้าที่ของตนเองครบถ้วนแล้ว โดยจะขอทำต่อไปไม่หยุด #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #ลูกชิ้นเนื้อวัวปนเปื้อนเนื้อหมู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *