กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันอะรอฟะฮฺ

ในอิสลาม ค่ำคืนที่วิเศษสุดของปีคือสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่เก้า โดยที่สุดของที่สุดในช่วงนี้คือคืนลัยลาตุ้ลก็อด เรื่องนี้มุสลิมรู้กันดีอยู่แล้ว ในอิสลาม วันที่วิเศษสุดของปีคือสิบวันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺซึ่งเป็นเดือนที่สิบสอง ที่สุดของที่สุดในช่วงนี้คือวันอะรอฟะฮฺซึ่งเป็นวันที่เก้า ขณะกำลังเขียนอยู่นี้ คือวันอะรอฟะฮฺของ ฮ.ศ.1444 โดยผมอยู่ในช่วงวูกุฟในอะรอฟะฮฺ ใจสงบนิ่งที่ผมกำลังปฏิบัติเวลานี้คือการเขียนเรื่องวันอะรอฟะฮฺให้พวกเราได้อ่านผมได้รับเชิญจากกระทรวงฮัจญฺและอุมเราะฮฺ ซาอุดีอาระเบีย ให้มาบรรยายในงาน Grand Hajj Symposium 1444 AH และร่วมพิธีฮัจญฺ ทางกระทรวงดูแลผมและภรรยาในระดับวีวีไอพี วันนี้พาเรามาที่อะรอฟะฮฺโดยให้ผมพักที่เรือนรับรองแขกวีวีไอพี แยกภรรยาผมไปอีกอาคารหนึ่ง ทั้งห้องที่มีสี่เตียงพร้อมห้องน้ำ มีผมอยู่คนเดียว จึงเป็นโอกาสให้ได้เขียนถึงพวกเรา ผมนั่งคิดว่าในวันที่วิเศษสุดเช่นนี้ควรจะเขียนเรื่องอะไรดี ไม่ต้องคิดซับซ้อน เขียนเรื่องวันอะรอฟะฮฺดีที่สุดท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ กล่าวไว้ว่าฮัจญฺก็คืออะรอฟะฮฺ เพียงเท่านี้ก็เห็นแล้วว่าวันอะรอฟะฮฺสำคัญแค่ไหน ช่วงเวลาที่ประเสริฐสุดคือช่วงฎุฮฺริถึงมัฆริบ หรือตั้งแต่เที่ยงถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า โดยในวันนี้มี 5 กิจกรรมที่แนะนำให้ปฏิบัติ จะปฏิบัติที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ทุ่งอะรอฟะฮฺกิจกรรมแรกคือการขอพรดุอาอฺให้มาก วันนี้เป็นวันประเสริฐ อยากได้ความประเสริฐด้านใด เรื่องไหนก็ขอเอาจากอัลลอฮฺ ซุบฮาฯ จะขอเป็นภาษาอาหรับ ภาษาไทย จะเรียบเรียงคำขอเป็นภาษาของเราเองก็ได้ไม่มีปัญหาทั้งสิ้นกิจกรรมที่สองคือการถือศีลอด ใครที่ไม่ได้ไปร่วมพิธีฮัจญฺ ณ นครมักกะฮฺ อิสลามแนะนำให้ถือศีลอดตลอดทั้งวันในวันนี้ ผู้ที่อยู่ในพิธีฮัจญฺแนะนำให้ขอดุอาอฺให้มาก ตามที่บอกไว้ในกิจกรรมแรกกิจกรรมที่สามคือการขออภัยโทษในสิ่งผิดต่างๆที่ได้ปฏิบัติ วันอะรอฟะฮฺคือวันแห่งความเมตตา จึงเป็นโอกาสแห่งการขอขมาลาโทษในวันนี้ นอกจากขอดุอาอฺหรือขอพรในสิ่งที่ปรารถนาตามกิจกรรมที่หนึ่งแล้ว ควรขอความเมตตาจากความผิดบาปต่างๆที่ได้ปฏิบัติผิดพลาดมากิจกรรมที่สี่คือการทำซิกีร ได้แก่ การพร่ำอ่านตะฮฺลีล คือกล่าว “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ” ตักบีร คือกล่าว “อัลลอฮุอักบัร” ตะฮฺมีด คือกล่าว “ซุบฮานัลลอฮฺ อัลฮัมดุลิลลา” ให้มาก ทั้งแนะนำให้อ่านตัลบียะฮฺ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ที่อะรอฟะฮฺ คือกล่าว “ลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยลับบัยกะลาสะรีกะละกะลับบัย อินนัลฮัมดะ วันเนียะมาตะ ละกะวัลมุล ลาชะรีกะลัก” ยังคงมีการซีกีรอื่นๆอีก แนะนำให้ปฏิบัติกิจกรรมที่ห้าคือการทำทานกุรบาน เพื่อแจกเนื้อแก่คนยากจน กิจกรรมนี้ ผมปฏิบัติผ่านมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย นี่คือสิ่งที่นักวิชาการอิสลามแนะนำให้ปฏิบัติในวันที่ประเสริฐที่สุดของปี #ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #วันอะรอฟะฮฺ, #กุรบาน, #วูกุฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *