การถือศีลอดเดือนรอมฎอนให้ผลดีต่อสุขภาพชัดเจน

วิธีปฏิบัติตนระหว่างการถือศีลอดเดือนรอมฎอนรู้กันดีอยู่แล้วนั่นคืออดการกินการดื่มสิ้นเชิงตั้งแต่เวลาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นถึงดวงอาทิตย์ตกต่อเนื่องกัน 29-30 วันตลอดเดือนรอมฎอนหรือเดือนที่ 9 ตามปฏิทินอิสลาม ผู้วิจัยหลักคือฮามิช เฟอร์นันโด (Hamish A. Fernando) และคณะแห่งคณะแพทย์ศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nutrients เดือนกุมภาพันธ์ 2019 ในการศึกษาครั้งนี้ผลพิจารณาเฉพาะผลต่อสุขภาพด้านน้ำหนักตัวและองค์ประกอบของร่างกาย โดยไม่พิจารณาประเด็นการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายทั่วไป การทำงาน การละหมาดหรืออื่นๆ ไม่พิจารณาประเภทและปริมาณอาหารที่บริโภค รวมทั้งไม่มีการให้คำแนะนำทางสุขภาพใดๆแก่อาสาสมัคร ตรวจวัดเฉพาะน้ำหนักตัวและองค์ประกอบของร่างกาย เช่น มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน มวลกระดูก เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการถือศีลอดเดือนรอมฎอนเท่านั้น ผลของการวิเคราะห์แบบ Meta-Analysis งานวิจัยทั่วโลกที่ตีพิมพ์จำนวน 90 ชิ้นในวารสารวิจัยทางการแพทย์และโภชนาการระดับนานาชาติ ครอบคลุมอาสาสมัครจำนวนรวม 2,947 คน ที่ทำการถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน ค.ศ.2018 พบว่าอาสาสมัครที่ไม่มีปัญหาทางสุขภาพ มีน้ำหนักตัวปกติ หลังรอมฎอน ไม่พบผลกระทบใดๆต่อสุขภาพของคนเหล่านี้เลย สุขภาพยังดีเช่นเดิม ในขณะที่คนที่มีปัญหาน้ำหนักตัวเกินปกติถึงระดับโรคอ้วน คนกลุ่มนี้มีน้ำหนักตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ กรณีของมวลไขมันในร่างกายซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพพบว่าลดลงประมาณร้อยละ 30 บ่งชี้ว่าสุขภาพโดยรวมดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สรุปว่าการถือศีลอดเดือนรอมฎอนให้ผลดีต่อสุขภาพอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีปัญหาด้านน้ำหนักตัว โดยไม่จำเป็นต้องให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตนเสียด้วยซ้ำ #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #การถือศีลอดเดือนรอมฎอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *