การติดเชื้อรายวันรายประเทศอาเซียน

ดูกราฟการติดเชื้อรายวันรายประเทศอาเซียนเห็นว่าแบ่งเป็นสามกลุ่มค่อนข้างชัด กลุ่มล่าง 5 ประเทศ กลุ่มกลาง 4 ประเทศ กลุ่มบน 1 ประเทศคือประเทศไทย เห็นใจฝ่ายสาธารณสุขที่ยังกดตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันลงได้ไม่ดีนักเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มกลาง ฟิลิปปินส์ทำได้ดีที่สุด สิงคโปร์มีปัญหามากที่สุด มาเลเซียและสิงคโปร์ยังมีปัญหาคล้ายประเทศไทยคือยังคุมตัวเลขได้ไม่ดีนัก มองภาพรวม ทั้งอาเซียน กราฟค่อยๆขยับลงด้านล่าง เพียงแต่กราฟประเทศไทยยังลงค่อนข้างช้า แต่ร่วมมือกันทำงานหน่อย เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข เหนื่อยสาหัสกันมาสองปี ประชาชนต้องช่วย หากจะชนะต้องชนะด้วยกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *