การติดเชื้อรายวันของอาเซียน

ดูตารางการติดเชื้อรายวันของอาเซียน เห็นข้อมูลการติดเชื้อและผู้กำลังรักษาตัวประเทศไทยแล้วสบายใจกับตัวเลขที่ลดลง แต่ห่วงเวียตนามที่แสดงอาการไม่ดีนัก ตัวเลขผู้กำลังรักษาของเวียตนามเพิ่มสูงขึ้นมากในสัปดาห์เดียว อีกตัวเลขหนึ่งคือผู้เสียชีวิตรายวันของฟิลิปปินส์ สูงกว่า 300 ราย ที่คาดว่าเป็นผลจากการบริหารจัดการและจัดแจงตัวเลขของฟิลิปปินส์ ในภาพรวมคือสถานการณ์ของประเทศไทยและอาเซียนมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *