กว่าจะเป็น ศวฮ. ภาคที่ 1 ตอนที่ 1.5 ผลงานรวมของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ศวฮ.เริ่มดำเนินงานนับแต่ พ.ศ.2547 หากนับจนถึง พ.ศ.2565 ได้สะสมผลงานไว้มากมาย สรุปโดยสังเขป ดังนี้ งานการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ระหว่าง พ.ศ.2547-2565 รวม 188,731 รายการวิเคราะห์ แยกเป็นร้อยละ ดังนี้ ดีเอ็นเอ 18%, แอลกอฮอล์ 29%, ชนิดกรดไขมัน 28%, เจลาติน 22%, โพลาร์ 3%, งานวางระบบการมาตรฐานฮาลาล HAL-Q ระหว่าง พ.ศ.2547-2564 มีโรงงานและสถานประกอบการเข้าร่วม 1,112 แห่ง กิจการด้านอาหารคิดเป็นสัดส่วน 89% ไม่ใช่อาหาร 11% ครอบคลุมคนงาน 158,823 คน งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตลอด 18 ปี อบรมผู้บริโภคและบุคคลทั่วไปกว่าแสนรายในส่วนงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ ศวฮ. ระหว่าง พ.ศ.2550-2565 มีผลงานทั้งสิ้น 150 ชิ้นงาน จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ (1) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 24 ชิ้นงาน; (2) ผลงานตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 22 ชิ้นงาน; (3) ผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ 69 ชิ้นงาน; (4) ผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ 10 ชิ้นงาน; (5) ผลงานนวัตกรรม/การประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 10 ชิ้นงาน; (6) ผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ 14 ชิ้นงาน; (7) รางวัลทางวิชาการ 11 รางวัลตัวอย่างนวัตกรรมเด่นของ ศวฮ. เช่น (1) ผลิตภัณฑ์สบู่ดินสำหรับชำระล้างสิ่งสกปรกตามหลักศาสนาอิสลาม (นญิส) พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายในท้องตลาด และจำหน่ายตรงแก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการทำความสะอาดตามระบบการมาตรฐานฮาลาล HAL-Q; (2) ระบบ HAL-Q (Halal Assurance, Liability- Quality System) นวัตกรรมระบบบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล เพื่อการผลิตอาหารฮาลาลแบบครบวงจร ได้รับรางวัลเลิศรัฐ “ระดับดีเด่น” ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ประจำปี 2556; (3) H numbers นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลแม่นยำเพื่ออุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ได้รับรางวัลเลิศรัฐ “ระดับดีเด่น” ประเภทนวัตกรรมการบริการ ประจำปี 2563; (4) ลิปบาล์มต้านอนุมูลอิสระ รางวัลเหรียญเงินจากงาน The 30th International Invention Innovation Technology Exhibition (ITEX2019) มาเลเซีย; (5) Strip test ชุดตรวจสอบเนื้อสัตว์ต้องห้ามแบบรวดเร็วในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ตรวจสัตว์ต้องห้ามที่ปนเปื้อนในอาหาร 5 ชนิด พัฒนาร่วมกับภาคเอกชน รางวัลเหรียญทองจากงาน The 34th ITEX2023 มาเลเซีย; (6) ฟิล์มใสลดสิวผสมสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองปทุม รางวัลเหรียญเงินจากงาน The 34th ITEX2023 มาเลเซีย; (7) ผงไมโครแคปซูลจากน้ำมันเมล็ดเทียนดำ; (😎 นวัตกรรมไข่เหลวจากพืช (Plant-based egg) พัฒนาร่วมกับบริษัท HOLY จำกัด; (9) เนยเทียมรสหวานสูตรสมดุลไขมันโอเมก้า; (10) ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสิวผสมแร่ดินและน้ำมันเมล็ดเทียนดำ; (11) ครีมกันแดดผสมดินขาว (คาโอลิน) และน้ำมันเมล็ดเทียนดำ; อีกทั้งยังมีนวัตกรรมอื่นๆ อีกหลายชิ้น#drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #กว่าจะเป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก, #ศวฮ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *