กราฟติดเชื้อรายวันอาเซียน

ดูกราฟติดเชื้อรายวันอาเซียน เวียตนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ ขยับขึ้นเข้าใกล้ประเทศไทยที่อยู่ด้านบน การติดเชื้อทุกประเทศลดลงมากเมื่อเทียบกับต้นเดือนตุลาคม ฟิลิปปินส์กดตัวเลขลงได้ดีที่สุด กระทั่งเข้าใกล้กลุ่มต่ำพันร่วมกับสปป.ลาว เมียนมาร์ อินโดนีเซีย บรูไน โดยมีกัมพูชาลงไปต่ำกว่าร้อยแล้ว สำคัญคือตัวเลขผู้กำลังรักษา ประเทศไทยแม้มีตัวเลขสูงสุดแต่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เข้าใกล้เวียตนามและมาเลเซีย ผู้เสียชีวิตรายวันประเทศไทยต่ำร้อยต่อเนื่องกันหลายสัปดาห์ ฟิลิปปินส์ยังคุมตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันไม่ดีนัก การเสียชีวิตในโลกตัวเลขเกิน 5 ล้านราย อาเซียนซึ่งมีประชากรคิดเป็น 8.6% ของประชากรโลก เสียชีวิต 5.6% ของผู้เสียชีวิตในโลกต้องนับว่ารุนแรงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเช่นเดียวกับสัดส่วนผู้ติดเชื้อซึ่งอยู่ที่ 5.3% สถานการณ์ของโรคทั้งในโลกและอาเซียนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น สอดคล้องไปกับสัดส่วนการฉีดวัคซีน ข้อดีของการรับวัคซีนไม่เกี่ยงยี่ห้อ เห็นชัดเจนในประเทศไทย พื้นที่ที่มีสัดส่วนการฉีดวัคซีนต่ำยังมีปัญหาการติดเชื้อและเสียชีวิตสูงกว่าพื้นที่อื่น แนวโน้มที่ดีคือผู้ที่เคยปฏิเสธวัคซีนหันมารับวัคซีนมากขึ้น ความเชื่อเรื่องวัคซีนประเทศโน้นดีกว่าประเทศนี้ เทคโนโลยีโน้นดีกว่าเทคโนโลยีนี้ค่อยๆหายไป เวลานี้จึงเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างฉีดกับไม่ฉีดเท่านั้น เสียดายตรงที่การเรียนรู้ความจริงข้อนี้ไม่สมควรใช้ชีวิตเข้าไปทดสอบ ทุกชีวิตสำคัญทั้งสิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *