กราฟการติดเชื้อใหม่แต่ละประเทศ

ดูกราฟการติดเชื้อใหม่แต่ละประเทศ ประเทศไทยค่อยๆตามกลุ่มระดับกลางคือมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียตนาม สิงคโปร์ลงไป ขณะที่กลุ่มต่ำ ได้แก่ เมียนมาร์ อินโดนีเซีย สปป.ลาว บรูไน กัมพูชา ยังรักษาระดับได้ดี ดูตาราง เวียตนามและ สปป.ลาว ค่าการติดเชื้อรายใหม่ยังคงแกว่งอยู่ การเสียชีวิตรายวัน ฟิลิปปินส์ยังพยายามกดตัวเลขอยู่ ส่วนประเทศไทยยังยืนอยู่ในระดับต่ำ 50 ซึ่งน่าพอใจ ดูกราฟของประเทศไทย ตัวเลขสะสมผู้เสียชีวิตค่อนข้างต่ำเพียง 1.01 มีที่ต่ำกว่าไทยเพียงสามประเทศคือ สิงคโปร์ บรูไน สปป.ลาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *