กราฟการติดเชื้อแต่ละประเทศ

ดูจากราฟการติดเชื้อแต่ละประเทศ อาเซียนแยกเป็นสองกลุ่มค่อนข้างชัด กลุ่มสูงคือ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ประเทศไทย เวียตนาม กลุ่มต่ำคือ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ กัมพูชา สปป.ลาว บรูไน น่าสนใจคืออินโดนีเซียวิ่งจากกลุ่มสูงลงไปอยู่กลุ่มต่ำอย่างน่าชื่นชม ประเทศไทยยังพยายามกดตัวเลขติดเชื้อรายวันให้ต่ำกว่าหมื่น ยังต้องพยายามให้มากขึ้น ใกล้สำเร็จ ในบรรดากลุ่มต่ำ ดูที่ตาราง ผู้ป่วยที่กำลังรักษา สีแดงคือเพิ่มขึ้น กัมพูชา สปป.ลาว สิงคโปร์ สถานการณ์ยังไม่ดีนัก ขณะที่อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย สถานการณ์ดีขึ้นมาตลอดในระยะหลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *