กราฟการติดเชื้อรายวัน

ดูกราฟการติดเชื้อรายวัน ประเทศไทยแม้การลดลงค่อนข้างช้า ทว่าเป็นผลมาจากปัญหาบางพื้นที่ ขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ลดลงค่อนข้างดี เทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียน การเสียชีวิตในประเทศไทยต่ำร้อยต่อเนื่องกันหลายวัน ผู้กำลังรักษาประเทศไทยแม้ยังสูงที่สุดทว่ามีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศอื่นส่วนใหญ่คือลดลง ที่ยังเพิ่มขึ้นเหลือเพียงบรูไน สปป.ลาว และเวียตนาม ดูจากตาราง ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันวานเหลือเพียงประเทศเดียวคือบรูไน มองไปทั้งโลก การติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *